Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventėje – malda už Sinodą Bažnyčioje (2023 05 30)
Paskelbta: 2023-06-02 10:14:28

Nuotrauka – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Gegužės 30-ąją, trečiadienį, popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, rengiantis Vyskupų sinodo plenarinei asamblėjai Vatikane, buvome kviečiami į pasaulinę Maldos už Sinodą dieną. Ypač kviesta tai daryti Dievo Motinos šventovėse, užbaigiant Marijos garbei skirtą gegužės mėnesį ir švenčiant Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą šventę.

Todėl tądien ir Šiluvoje, pagrindinėje Kauno arkivyskupijos Marijos šventovėje, vidurdienį buvo meldžiamasi už Sinodinio kelio sėkmę. O tą vakarą, jau tradicinėje trečiadienio maldoje, į kurią Kauno arkikatedroje bazilikoje kviečia arkivyskupas, šv. Mišioms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Homiliją pasakė Sinodinio kelio mūsų arkivyskupijoje koordinatorius kunigas Artūras Kazlauskas.

Kunigas A. Kazlauskas atkreipė dėmesį, jog Sinodas Bažnyčioje padarė taip, kaip padarė Marija, kuri keliavo aplankyti Elzbietos, kad abi kartu susitiktų, pabendrautų. Bažnyčioje pradėtas Sinodas irgi yra kvietimas keliauti drauge. Pasak kunigo Artūro, būti kartu Bažnyčioje, išgirsti vieniems kitus – tai skubi užduotis šiandien. Pasaulyje žmonės, kad ir gyvendami dideliuose miestuose, jaučiasi vis labiau vieniši. Krikščionys yra Jėzaus nešėjai, kaip Marija, kuri nešė džiaugsmą. Sinodas nėra tik pasišnekėjimas, bet yra Šventosios Dvasios patyrimas, jog Viešpats kartu su mumis.

„Teužtars Sinodo žinovė Mergelė Marija visą Bažnyčią, kad eitume kartu kaip Dievo tauta, kad pradėtume būti joje sinodiškai“, – sakė kunigas Artūras Kazlauskas.

Šią paskutinę gegužės dieną, trečiadienį, į Kauno arkikatedrą buvo susirinkę tikybos mokytojai ir katechetai, kurie meldėsi už savo darbus ir ugdytinius, kartu minėjo ir pasaulinę Maldos už Sinodą dieną.

Prieš šv. Mišias Švč. Sakramento adoracijoje ir Mišių liturgijoje patarnavo arkikatedros parapijos tikybos mokytojai ir katechetai. Dėkoti ir užbaigti šiuos mokslo metus Kauno arkivyskupijos mokytojai ir katechetai į arkikatedrą dar rinksis birželio 28 dieną. Švęsdami titulinius Šv. Petro ir Pauliaus atlaidus, jie pradės vasaros konferenciją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune