Susitikime su arkivyskupu tarnystės metus apžvelgė Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų bendradarbiai (2023 06 08)
Paskelbta: 2023-06-08 19:22:07

Birželio 8 dieną arkivyskupijos kurijoje su sielovados centrų vadovais bei darbuotojais Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aptarė besibaigiantį darbų sezoną, svarstė esamus ir būsimus sielovados prioritetus. Susitikime taip pat dalyvavo arkivyskupo generalvikaras vyskupas Saulius Bužauskas, arkivyskupijos ekonomas Kęstutis Patašius, arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Susitikimo tema buvo esama sielovados situacija šiandien ir žvilgsnis į 2023 m. rudens – 2024 m. pavasario sezoną. O susitikimo moto – eilutė iš Antrojo laiško korintiečiams „Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis“ (2 Kor, 13, 11). Pagal apaštalo Pauliaus padrąsinimus – džiaukitės, guoskitės, tobulinkitės – pagrindinių kurijos institucijų – Carito, Katechetikos, Jaunimo bei Šeimos centrų, Jono Pauliaus II piligrimų centro, Akademinės bei Pašaukimų sielovados, VšĮ Šiluvos piligrimų centro   – vadovai apmąstė ir pristatė savo veiklą, dalijosi bendradarbiavo patirtimis.

Katechetikos centras toliau rūpinasi katechetų įgalinimu parapijose, jų kompetencijomis, bendruomeniškumu. Šių metų naujovė – katecheto siuntimo į parapijas įgyvendinimas. Sunkumų kelia pačių katechetų įsitraukimas. Ateities planai – katechetų ugdymo programa, katechezės arkivyskupijoje gairės, LGBTQ asmenų poreikiai katechezėje. Tikybos mokytojai rengiasi darbui su atnaujinta mokymo programa (pamokų planai, priemonės). Vienas iš artimiausių prioritetų – tarnystės motyvacijos stiprinimas.

Jaunimo lyderių įgalinimas parapijose išlieka Jaunimo centro prioritetu. Siekiama glaudesnio bendradarbiavimo su Katechetikos centru, katechetais, parapijų kunigais bei jaunimo vadovais. Jaunimo centro komanda džiaugiasi žinia, jog kartu su Jono Pauliaus II piligrimų centru pavyko suburti arkivyskupijos jaunimo grupę kelionei į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje šią vasarą.

Caritas tęsia bendradarbių įdarbinimą dekanatuose (įgyvendinta Raseinių, Ukmergės, Kėdainių, Jurbarko dekanatuose), jaunimo įsitraukimo į Carito tarnystę skatinimą, Carito tapatybės paieškas parapijose. Kokybiniai pokyčiai nelengvi. Norima įtraukti daugiau geros valios žmonių į Carito tarnystes pačiose parapijų bendruomenėse. Vienas iš specialiųjų Carito projektų – Humanitarinės pagalbos ukrainiečiams skyrius, stiprėjantis bendradarbiaujant su SADM bei savivaldybėmis (Kauno, Kėdainių).

Šeimos centras darbuojasi trimis kryptimis: sužadėtinių rengimas, šeimos sielovados pagalba parapijai, pagalbos šeimoms programos. Džiugina geri sužadėtinių atsiliepimai po kursų. Ne visi sužadėtiniai lieka bendruomenėse, nes dalis jų rengiasi ne savo parapijose. Visuose dekanatuose veikia Šeimos centrai. Bendradarbiaujama su parapijų klebonais ieškant tinkamų žmonių šeimų sielovadai. Siekiama, kad šeimų programos pasiektų kuo daugiau parapijų.

Jono Pauliaus II piligrimų centre taip pat siekiama, kad piligrimystės kaip sielovados pasiūlymai tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje (Roma, Šventoji Žemė, Fatima) pasiektų ir būtų priimti parapijų bendruomenėse. Bendradarbiavimas vyksta taip pat su Katechetikos, Jaunimo centrais, Šiluvos piligrimų centru.

Šiluvos piligrimų centras rūpinasi atvykstančiais piligrimais, jų priėmimo organizavimu. Naujais bendradarbiais papildyta centro komanda. Bendradarbiaujama su Jono Pauliaus II namais, siekiama tolygaus užimtumo; tam kuriamos iniciatyvos, rengiami projektai. Siekiama glaudžiau bendradarbiauti su arkivyskupijos institucijomis, Raseinių muziejumi.

Akademinė sielovada rengia programas universitetų bendruomenėms. Siekiama studijų metų pradžioje pritraukti naujus studentus. Planuojant veiklas norima įtraukti pačias bendruomenes ir tokiu būdu labiau atliepti jų poreikius. Veiklos sklaidai pasitelkiamos įvairios komunikacijos priemonės. Norima daugiau dėmesio skirti asmeniniam pakvietimui. Glaudžiai bendradarbiaujama su Pašaukimų sielovados komanda.

Pašaukimų sielovada vyksta bendradarbiaujant ir su kitais (Jaunimo, Katechetikos) centrais. Siekiama, kad jaunimo sielovada vis labiau būtų „pašaukiminė“: ugdyti jaunų žmonių supratimą rinktis ne tik profesiją, bet ir atsiliepti į Dievo kvietimą savo gyvenimui. Be kitų, iniciatyvų, ir šiemet jaunimas kviečiamas į keliaujančią pašaukimų stovyklą (keliaujant į Agluoną).
 

Šio susitikimo proga kurijos koplyčioje buvo švenčiamos šv. Mišios dėkojant Dievui už pagalbą vieni kitiems, bendros tarnystės džiaugsmą. Arkivyskupas Kęstutis pakvietė vėliau sielovados bendradarbius drauge papietauti. 

Į kitą posėdį kurijoje pagrindiniai arkivyskupo pagalbininkai įvairiose sielovados srityse rinksis jau vasarai baigiantis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune