Maldoje su Caritu priimta kandidatų į nuolatinius diakonus priesaika (2023 06 14)
Paskelbta: 2023-06-15 13:53:42

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Birželio 14-ąją tradicine trečiadienio malda Kauno arkikatedroje arkivyskupo kvietimu vienijomės su atmintina Lietuvai Gedulo ir vilties diena bei tremčių patirtis išgyvenusiais. Kauno arkikatedroje, kur gerbiamos palaimintojo Teofiliaus Matuliono relikvijos, buvome bendrystėje ir su Kaišiadorių vyskupija, kurios katedroje tądien vyko palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginis minėjimas, paminint ir 150-ąsias gimimo metines.

Šias datas ir įvykius Eucharistijos švęsti susirinkusiai bendruomenei priminė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pakvietęs ta proga dėkoti Dievui už palaimintojo Teofiliaus tikėjimo pavyzdį, melstis už Lietuvą, kurios kai kurie mūsų broliai ir seserys, buvę ištremti į sovietinius lagerius, taip ir neišvydo.

„Dėkokime Dievui ir už kandidatus į nuolatinių diakonų tarnystę“, – be to, sakė ganytojas apie du vyrus pasauliečius – Arūną Kučiką ir Martyną Vasiliauską, kuriems birželio 17 d. arkikatedroje suteiks diakonų šventimus (plačiau žr. >>), o tą vakarą jie davė iškilmingą priesaiką bei išpažino tikėjimą bendruomenės akivaizdoje.

„Netrukus švęsime mūsų brolių įsipareigojimą. Visi šventi įsipareigojimai yra atradimas“, – sakė homilijoje kunigas Vincentas Lizdenis. Pagal paskelbtąją Evangeliją apie Senojo Įstatymo išsipildymą jis atkreipė dėmesį, jog krikščioniškajame gyvenime yra gerai žinoma įtampa tarp „raidės“ (įstatymų) ir dvasios. Tačiau kad būtų daugiau dvasios, reikia „raidės“. Kuo daugiau „raidės“, tuo daugiau dvasios, ir tuo daugiau Kristaus.

Po homilijos iškilmingai prie altoriaus, uždėdami ranką ant Evangelijų knygos, kandidatai į nuolatinius diakonus perskaitė priesaiką ir abu drauge išpažino tikėjimą sukalbėdami Tikėjimo išpažinimą. Taip šie du vyrai, gavę žmonų pritarimą, išreiškė laisvą, sąmoningą valią priimti diakonų pareigas, būti pavyzdžiu savo tarnystėje žodžiais ir darbais.

Trečiadienio maldoje dalyvavo Carito institucijų ir parapijų darbuotojai bei savanoriai, taip pat Carito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro lankytojai.

Carito bendruomenė šia proga malda palydėjo savo vadovą – Kauno arkivyskupijos Carito direktorių Arūną Kučiką, kuris yra vienas iš kandidatų nuolatinio diakono šventimams.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune