Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė arkikatedroje – su arkivyskupijos dekanais (2023 06 29)
Paskelbta: 2023-06-30 09:05:39

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Birželio 29 d. Kauno arkikatedroje buvo švenčiami tituliniai Petro ir Pauliaus atlaidai. Iškilmingą Eucharistiją drauge su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu šventė mūsų arkivyskupijos dekanai – einantieji šias pareigas ar naujai paskirtieji.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas visus švenčiančius šią didžiųjų Bažnyčios apaštalų iškilmę atkreipė dėmesį į nuostabią, iki kankinystės jų paliudytą ištikimybę Kristui. Jie tikra Bažnyčios atrama ir pavyzdys. Kauno arkikatedra didžiuojasi turėdama šių kankinių vardą ir džiaugsmingai švenčia Dievo gailestingumą – atlaidus, primenančius, kad visada esame Viešpaties artume, Jis nuolat mus veda.

Homiliją pasakęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas  atkreipė dėmesį į apaštalų simbolius – raktus ir kalaviją. Šv. Petro simbolis – raktai – išreiškia ir galią, ir atsakomybę skelbti Dievo žodį žmonėms, kvietimą saugiai jaustis tikėjimo kelyje, nes Dievas veda į išgelbėjimą. Šv. Pauliaus kalavijas – Dievo žodžio aštrumo iliustracija. Žodis aštrus, bet jis ir gydo, ir gaivina, gina nuo nevilties, kuri yra mūsų gyvenimo priešas.

Šie didieji tikėjimo vyrai – apaštalai Paulius ir Petras – homilijos mintimi, teikia krikščionims tris pamokas. Pirmoji – kad tikėjimas yra Dievo dovana. Antroji – Dievas kviečia būti veikliais bendradarbiais, nuolat keistis, atsinaujinti. Trečioji – tai likti ištikimiems Dievui, kad ir kokios būtų aplinkybės. 

Šia proga arkikatedroje baigiantis Eucharistijai arkivyskupas Kęstutis Kėvalas padėkojo kadencijas baigusiems Kauno II, Kėdainių bei Raseinių dekanatų dekanams.

Prieš šias pamaldas Kauno arkivyskupijos kurijoje į posėdį buvo susirinkusi Dekanų taryba.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune