Arkivyskupijos mokytojų ir katechetų vasaros konferencija: žengiant Dievo pedagogikos žingsniais (2023 06 28–30)
Paskelbta: 2023-07-12 19:08:48

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Birželio 28–30 d. vyko Kauno arkivyskupijos katechetų ir tikybos mokytojų vasaros konferencija. Ją pradėjome dalyvaudami šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėse.

Jų metu dalyvavome neeiliniame istoriniame įvykyje – mokytojos kankinės Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos arkivyskupijos etapo užbaigime. Dėkojame Dievui už jos gyvenimo pavyzdį, tikėjimo liudijimą ir drąsą eiti savo kaip ugdytojos pašaukime iki galo.

Po šv. Mišių Kauno arkivyskupijos kurijos vidiniame kiemelyje klausėmės kunigo Vincento Lizdenio koncerto bei vaišinomės agapėje. Džiaugėmės lėtu ir saulėtu vakaru gėrėdamiesi nuostabios muzikos garsais, dalydamiesi per metus sukauptomis, Dievo malonių kupinomis patirtimis.

Birželio 29–30 d. katechetai ir tikybos mokytojai gilinosi į dieviškąją pedagogiką lydimi lektorės Aušros Mizgirienės, kuri Steubenvile Pranciškonų universitete (JAV) yra įgijusi teologijos ir katechetikos magistro laipsnį. Telšių kunigų seminarijoje ir Žemaitijos parapijose veda Biblinės išganymo istorijos kursą, dirba suaugusiųjų įkrikščioninimo programose, dėsto tikybą Kretingos Pranciškonų gimnazijoje, veda įvairius katechetinius kursus ir rekolekcijas. Lektorė, sukaupusi didžiulę ne tik teorinę, bet ir praktinę patirtį katechezės srityje, padovanojo kokybišką turinį, atvirą žvilgsnį į mokytojo kasdienybę ir realybę, vedė konferencijos dalyvius mažais, bet užtikrintais Dievo pedagogikos žingsniais.

Birželio 29 d. vakare po dienos, kupinos mokymų, susirinkome Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje klausytis psichoterapeuto ir misionieriaus Wim Du Plessis iš Belgijos mokymo apie tikrąją mūsų tapatybę ir galėjome leistis būti užtariami maldoje visose mūsų tikrosios ugdytojo tapatybės ieškojimuose.

Birželio 30 d. Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo padrąsinti ir pavyzdžio lydimi konferenciją užbaigėme šventiniais pietumis linkėdami vieni kitiems gaivinančio ir praturtinančio vasaros laiko.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune