Lietuvos laisvės kelias vedė pro Šiluvą: joje paskutinį vasaros sekmadienį dėkojame už laisvę (2023 08 27)
Paskelbta: 2023-08-18 12:57:45

Nuotraukos – Juozo Kamensko, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Šiluvos šventovė visus metus ir ypač per didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus kviečia žmones išbandyti piligrimo kelią į šventą vietą, kur šių apylinkių žmonėms XVII a. pradžioje buvo dovanotas Mergelės Marijos pasirodymas, o jo metu jie paraginti ne tik „arti ir sėti“, bet ir garbinti Dievą. Šis prakalbinimas ir paraginimas keliauja iš kartos į kartą, jį išgirsta ir šių laikų žmogus.

Piligrimystės patirtis ir džiaugsmas keliaujant pėsčiomis ar važiuojant, kartu meldžiantis ir dalijantis žmogiška bendryste žadama visiems, kurie išsirengs į kelią dar prieš didžiuosius atlaidus, vadinamus Šilinėmis.

Paskutinį vasaros sekmadienį, rugpjūčio 27-ąją, Šiluvoje tradiciškai švęsime Padėkos už laisvę šventę, atmindami, jog Lietuvos kelias į laisvę iš tiesų vedė pro Šiluvą tiek carinės, tiek ypač sovietinės okupacijos metais, kai maldininkų eisenos buvo draudžiamos, o jų dalyviai patirdavo ir represijų.

Tad šį sekmadienį kviečiame į dvi piligrimines eisenas – padėkos už laisvę žygį paminint ir didžiojo Kristaus piligrimo, mūsų laisvės užtarėjo šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30-ąsias metines. 

Dėmesio! Keičiasi įprastas maršrutas (bus einama ne nuo Katauskių gyvenvietės).

Į eiseną rinksimės 9 val. prie šv. Jono Pauliaus II paminklo Šiluvos aikštėje – šiemet minime 30 metų, kai Šventasis Tėvas (pirmasis istorijoje popiežius) 1993-iaisiais aplankęs Lietuvą atvyko ir į Šiluvą. Nuo šio paminklo* bus keliaujama žiediniu gyvosios piligrimystės maršrutu Šiluvos apylinkėse maždaug 7 km užbaigiant Kryžiaus keliu per šilą. 

Kita piligriminė eisena tradiciškai 9 val. iškeliaus nuo Tytuvėnų į Šiluvą drauge su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu.

Sugrįžę į Šiluvą 12 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje švęsime Padėkos Eucharistiją. Piligrimų eisenai ir vėliau iškilmingai liturgijai vadovaus Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. 

Piligrimų eisenose dalyvaus ir sutuoktinių judėjimo – Dievo Motinos komandų tarptautinio susitikimo, kuris rugpjūčio 26 d. vyks Šiluvoje, dalyviai (jų laukiama atvykstant ir iš Latvijos).

Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia iš Kauno autobusu kartu vykti į Šiluvą ir keliauti Padėkos už laisvę žygyje, daugiau informacijos čia >> 

Rugpjūčio 27-osios šventė Šiluvoje jau sualsuos ir čia artėjančiu didžiuoju piligrimystės įvykiu – nuo rugsėjo 7-osios iki 15 d. Šiluvoje švęsime didžiuosius 2023 m. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Jų programa čia >> Atlaidų šūkis „Marija – vilties ir paguodos ženklas keliaujančiai Tautai“ (plg. Vatikano II Susirinkimo Konstituciją apie Bažnyčią Lumen Gentium, 8 sk.).
 

--------

*Šv. Jono Pauliaus II skulptūra Šiluvos aikštėje buvo pašventinta 2008 m. rugsėjo 7 d. švenčiant Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų. Skulptūros autorius prof. Czeslavas Dzwigajus (Krokuva). Ji vaizduoja Šventąjį tėvą, priglaudusį prie krūtinės Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdą. 

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune