Kauno m. ugdymo įstaigų vadovų susitikimas Kauno arkivyskupijos kurijoje (2023 08 29)
Paskelbta: 2023-08-31 07:48:35

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Rugpjūčio 29 d.  arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovai rinkosi arkivyskupijos kurijoje į bendrystę prie pietų stalo bei diskusiją „Bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant atnaujintas ugdymo programas“.

Rengiantis naujai mokslo metų pradžiai tai buvo proga susipažinti su Kauno arkivyskupijos kurijos pastato architektūra, istorija, dabartine struktūra, papietauti istorinėje salėje, kur lankėsi net du popiežiai – šv. Jonas Paulius II, kurio vizito 30-metį švenčiame Lietuvoje, ir popiežius Pranciškus.

Šis susitikimas kartu buvo unikali galimybė susėdus prie bendro stalo svarstyti itin aktualius klausimus pradedant ugdymo įstaigose dėstyti atnaujintą mokymosi turinį. Nauja pradžia visuomet teikia naujų galimybių ir atsineša savo iššūkių. Įtraukti, sudominti, ugdyti – trys žingsniai, kuriuos kaip prioritetus yra išsigryninusi Kauno arkivyskupijos pastoracinių centrų komanda, atitinka ir kiekvienos ugdymo įstaigos, o kartu ir kiekvieno pedagogo misiją. Šie arkivyskupo pristatyti žingsniai galėtų būti bendri tikslai užtikrinant glaudų bendradarbiavimą vidinėje mokyklos bendruomenėje, inovatyvumo bei nekintamų vertybių dermę, pagarbą kiekvienam ir galimybę augti vidinėje laisvėje.

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam ugdymo įstaigų vadovui už atvykimą, skirtą laiką bei dalijimąsi įžvalgomis; Kauno švietimo ir inovacijų centro vadovei Rasai Bortkevičienei už glaudų bendradarbiavimą su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centru. Ypač dėkojame Kauno m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai Onai Gucevičienei už ugdymo įstaigų vadovų sutelkimą ir dideles pastangas rūpinantis užtikrinti ugdymo kokybę.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. Benedikta Aistė Cylikaitė SF

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune