Kauno m. ugdymo įstaigų vadovų susitikimas Kauno arkivyskupijos kurijoje (2023 08 29)
Paskelbta: 2023-08-31 07:48:35

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Rugpjūčio 29 d.  arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovai rinkosi arkivyskupijos kurijoje į bendrystę prie pietų stalo bei diskusiją „Bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant atnaujintas ugdymo programas“.

Rengiantis naujai mokslo metų pradžiai tai buvo proga susipažinti su Kauno arkivyskupijos kurijos pastato architektūra, istorija, dabartine struktūra, papietauti istorinėje salėje, kur lankėsi net du popiežiai – šv. Jonas Paulius II, kurio vizito 30-metį švenčiame Lietuvoje, ir popiežius Pranciškus.

Šis susitikimas kartu buvo unikali galimybė susėdus prie bendro stalo svarstyti itin aktualius klausimus pradedant ugdymo įstaigose dėstyti atnaujintą mokymosi turinį. Nauja pradžia visuomet teikia naujų galimybių ir atsineša savo iššūkių. Įtraukti, sudominti, ugdyti – trys žingsniai, kuriuos kaip prioritetus yra išsigryninusi Kauno arkivyskupijos pastoracinių centrų komanda, atitinka ir kiekvienos ugdymo įstaigos, o kartu ir kiekvieno pedagogo misiją. Šie arkivyskupo pristatyti žingsniai galėtų būti bendri tikslai užtikrinant glaudų bendradarbiavimą vidinėje mokyklos bendruomenėje, inovatyvumo bei nekintamų vertybių dermę, pagarbą kiekvienam ir galimybę augti vidinėje laisvėje.

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam ugdymo įstaigų vadovui už atvykimą, skirtą laiką bei dalijimąsi įžvalgomis; Kauno švietimo ir inovacijų centro vadovei Rasai Bortkevičienei už glaudų bendradarbiavimą su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centru. Ypač dėkojame Kauno m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai Onai Gucevičienei už ugdymo įstaigų vadovų sutelkimą ir dideles pastangas rūpinantis užtikrinti ugdymo kokybę.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. Benedikta Aistė Cylikaitė SF

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune