Arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų šventė pradedant naujus mokslo metus (2023 08 28)
Paskelbta: 2023-08-31 09:09:04

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Rugpjūčio 28 d. daugiau nei 80 Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų bendrystės džiaugsme drauge su ganytojais pradėjo naujuosius mokslo metus. Juos pasitiko Kauno arkikatedroje bazilikoje Šv. Mišių aukoje ant altoriaus sudėdami savo mokinių, kolegų ir savo pačių širdžių intencijas bei vėliau Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro buvo pakviesti į susitikimą arkivyskupijos salėje.

Viešpaties sustiprinti, maldoje vieni kitų džiaugsmus ir rūpesčius apkabinę Kauno arkivyskupijos ugdytojai rinkosi į konferencijų salę klausyti arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimo tema „Atverkite duris Kristui. Tikėjimo perdavimo prieigos šiandien“.

Į pirmąsias šių mokslo metų pamokas mokytojai išėjo su užduotimi pirmiausia mokiniams sudaryti galimybę ieškoti atsakymų į tris pagrindinius kiekvienam žmogui iškylančius klausimus: iš kur žinome, kad yra Dievas? Kodėl egzistuoja kančia? Kodėl krikščionybė, o ne kita religija?

Didelis vilties ženklas matyti, jog tikybos mokytojų gretos pasipildė nemaža dalimi naujų mokytojų, kuriems šis rugsėjis mokytojo tarnystėje bus pirmasis. Jiems ir visai tikybos mokytojų bendruomenei buvo iškilmingai įteikti kanoniniai siuntimai.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras pristatė atsinaujinusią savo komandą. Tikybos mokytojų bei katechetų bendruomenei palydėti paskirtas kapelionas kunigas Martynas Povylaitis SC, o Katechetikos centro metodininkės pareigas pradėjo eiti sesuo Inga Rukaitė FMA. Sveikiname ir linkime Dievo vedimo.

Šalia gausios dalykinės informacijos ugdytojai buvo pakviesti suplanuoti ir savo laisvą, vidinius išteklius papildantį laiką. Dėkojame vyr. mokytojai Agnei Milieškienei už organizuotą loteriją, dienoraščio „Meilės sau dėžutė“ pristatymą bei ses. Justinai Gruodytei OSB už įkvepiantį savo tapybos darbų bei poezijos pristatymą.

Antrojoje šventės dalyje tikybos mokytojai turėjo galimybę dalyvauti Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovės ir atnaujintos katalikų tikybos programos rengėjos Danutės Kratukienės seminare apie atnaujintas katalikų tikybos programas: „Pasiekimų raida, lygių požymiai, vertinimas ir įsivertinimas“.

Linkime Jums, Mielieji Mokytojai ir Katechetai, tvirtumo stovėti Kristuje, kūrybiškumo įgyvendinant atnaujintą mokymosi turinį ir kasdien prisiminti, jog ugdymas, anot šv. kunigo Jono Bosko, yra širdies reikalas.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija
 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune