Rugsėjo 1-osios malda arkikatedroje su Kauno akademine bendruomene
Paskelbta: 2023-09-01 22:10:45

Džiaugsminga ir kartu jaudinanti Rugsėjo 1-osios šventinė nuotaika neaplenkė ir Kauno arkikatedros. Iškilmingoje Eucharistijoje vidudienį čia melsta Dievo palaimos naujiems mokslo ir studijų metams bei juos pradedantiems akademinės bendruomenės nariams.

„Žvelgiame su viltimi į ateitį, nes žinome, jog būtent akademinė bendruomenė yra ieškotojai To, kuris sukūrė šį pasaulį ir padovanojo mums gyvenimą“, – sakė Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, pasveikindamas į bendrą maldą atvykusius VDU rektorių prof. Juozą Augutį, LSMU rektorių prof. Rimantą Benetį, LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinį direktorių prof. Renaldą Jurkevičių, KTU rektorių prof. Eugenijų Valatką, Lietuvos sporto universiteto rektorę prof. Dianą Rėklaitienę, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktorių dr. Aivarą Anužį.

Sveikinimo žodį, kad nuo Viešpaties artumo pradžiugtų visų širdys, šią rugsėjo 1-ąją arkivyskupas skyrė ir Senatų nariams, universitetų administracijoms, dekanams, katedrų vedėjams, dėstytojams ir, žinoma, studijuojančiam jaunimui, tarp jų labiausiai tiems, kurie šiemet tapo pirmo kurso studentais.

Drauge su arkivyskupu Eucharistiją koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, arkikatedros klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius bei visas būrys kunigų – universitetų dėstytojų ar bendruomenių kapelionų.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas K. Kėvalas atkreipė dėmesį, jog šiandienos žmogų tebedomina Dievo, kančios, religijos pasirinkimo klausimai, nors tikėjimą nelengva perduoti jaunajai kartai. Ganytojo mintimi, tikėjimas irgi yra racionalus dalykas. Žmogaus protas, galintis atsekti visatos priežastingumą, gali žmogų atvesti ir prie to, kas yra galutinė priežastis, – Dievo.

Ganytojas, be kita, atkreipė dėmesį į Kūrinijos dieną, kurią rugsėjo 1-ąją švenčia Visuotinė Bažnyčia, pasidalijo mintimis iš popiežiaus Pranciškaus Žinios, skirtos šių metų Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai. Popiežius Pranciškus nenuilsdamas kviečia žvelgti į pasaulį kaip Kūrėjo pėdsaką, kaip į didelę kūrinijos katedrą!

„Dėkojame Dievui už akademinę bendruomenę, kuri domisi šiuo pasauliu, jį tyrinėja. Šie žmonės, sakytume, jau keliais dešimtmečiais gyvena ateityje. Tai meilės visai žmonijai išraiška“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas, jog džiaugiamės ir tais jaunais žmonėmis, kurie, pvz., jungiasi į ekologinius sąjūdžius ir taip iš tiesų gina Dievo tvarką, pamoko ir suaugusiuosius keisti įpročius. Universitetas yra pašauktas išlaisvinti jauno žmogaus jėgas kurti geresnį pasaulį, kuriame būtų daugiau pagarbos kitam žmogui, meilės artimui, taikingumo.

Visuotinę maldą parengę jaunieji akademinės bendruomenės nariai taip pat kvietė kartu melstis, kad bendromis visų pastangomis, per visapusišką, vien žiniomis neapsiribojantį ugdymą, asmeninius sektinius pavyzdžius studentai universitetuose būtų pasiruošę kurti geresnį, taikingesnį ir solidaresnį pasaulį.

Eucharistijos liturgiją arkivyskupas užbaigė palaiminimu ir palinkėjimu, kad visi mokslo ir studijų kelyje būtų lydimi Viešpaties malonės.

Šventę arkikatedroje, o vėliau ir jos šventoriuje organizavo akademinės sielovados bendradarbiai.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune