Carito metinė konferencija: grimztame ar degame vilties švyturius? (2023 09 29)
Paskelbta: 2023-10-06 11:05:33

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Rugsėjo 29 d. vyko kasmetinė Kauno arkivyskupijos Carito konferencija, į kurią susirinko Carito ir gailestingumo tarnysčių darbuotojai bei savanoriai iš Carito vykdomų programų, arkivyskupijos dekanatų ir parapijų.

Konferencijos dalyviai šventė šv. Mišias Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Evangeliją skelbė ir pirmąkart Carito bendruomenei homiliją sakė naujai įšventintas diakonas Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas.

„Davęs malonę pažinti savo Žodį, savo Sūnų Jėzų Kristų, Dievas pašaukė mus ypatingai užduočiai Bažnyčioje – liudyti tikėjimą artimo meilės darbais. Labai gali būti, kad Dievas į mus žvelgė iš anksto, dar mums Jo nepažįstant, taip, kaip šiandienos Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako Natanaeliui: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“ (Jn 1, 48). Galbūt mūsų atsiliepimas į Dievo prisilietimą nebuvo toks aiškus, vienareikšmis ir ilgalaikis, kaip Mergelės Marijos atsiliepimas į arkangelo Gabrieliaus žodžius. Tačiau to pakako, kad Viešpaties prisilietimas imtų keisti mūsų širdis. Mes gavome didelę dovaną žvelgti į pasaulį Dievo akimis (kad ir pro miglotus akinius), t. y. jau iš tolo matyti vargstančius ir stokojančius, dar daugiau – matyti pasaulį jų, silpniausiųjų, akimis. Tai nėra savaime suprantama. Priešingai, iš nuodėmės sužeistos žmogaus prigimties savaime (automatiškai) kyla poreikis žvelgti į save, į savo interesus. Net ir teikiant pagalbą kitam, žiūrėti iš galios, iš orientuotų į savo poreikius pozicijų. Tačiau tai ne Jėzaus žvilgsnis“, – be kita, sakė savo homilijoje  diakonas Arūnas Kučikas (visą homiliją kviečiame skaityti  čia >>).  

Po pietų susirinkusiems konferencijos dalyviams arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pristatė naujai paskirtą Carito kapelioną kunigą Mantą Šideikį. Kunigas Mantas su Caritu jau turi nemažai patirčių – dar studijuodamas seminarijoje Carite atliko praktiką, o karo fone telkiant savanorius nemažai prisidėjo savanoriaudamas ir padėdamas formuojant higienos paketus.

Konferencijos teminėje dalyje vyko diskusija „Kad Dievo Žodis neskęstų pasaulio jūroje: grimztu ar uždegu vilties švyturį?“. Diskusiją moderavo Kauno arkivyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė, o mintimis apie tai, kodėl ir kaip turime skleisti žinią apie artimo meilės darbus, dalijosi Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos Carito komunikacijos koordinatorė žurnalistė Ieva Urbonaitė ir diakonas, žurnalo „Artuma“ redaktorius Darius Chmieliauskas.

Diskusijoje buvo išsakytas padrąsinimas, kad apie gerus darbus turėtume kalbėti, nes tokiu būdu esame vargstančiųjų balsas ir atliekame keleriopą užduotį: drąsiname ir jautriname visuomenę nenusigręžti, prisidėti ir bendromis pastangomis suteikti vilties sudėtingose situacijose atsidūrusiems asmenims; kartu tai gyvas tikinčiųjų savojo tikėjimo liudijimas. Šis liudijimas yra gyvos bendruomenės dalis, kad esame jautrūs kitų skausmui ir negandoms, kad siekiame dalytis ir degti vilties švyturius.

Diskusijos antroje dalyje buvo aptariami klausimai, kaip nepasiklysti įvairių žinių gausoje ir atsirinkti patikimus šaltinius, pagrįstą informaciją, kaip mums, kaip tikinčiųjų šeimai, priimti Bažnyčią sukrečiančius skandalus. Pastaruoju metu skandalų buvo visokių, ir kaip viena didelė šeima turėtume reflektuoti ir stengtis, kad skaudūs dalykai nepasikartotų. Tuo pat metu esame kviečiami atpažinti perteklinius dalykus, kurie labiau siekia iš situacijų pasidaryti viešumo naudos, o ne teisingai informuoti visuomenę apie skaudžius įvykius. Čia svarbu suprasti, kad visi esame atsakingi, ypač savo artimose aplinkose, kaip mes elgiamės išgirdę gandų ar neteisingą informaciją: ar ją perduodame kitiems, ar vis tik stabdome jos plitimą.

Antroje konferencijos dalyje direktorius Arūnas Kučikas pristatė Kauno arkivyskupijos Carito gaires ir veiklas ateinančių metų laikotarpiui.

Prisidedame prie Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos pavaduotojos Jūratės Putnienės ir vyriausiosios specialistės Rimos Levulytės perduotos mero padėkos socialinėms darbuotojoms – Carito nuteistųjų integracijos programos vadovei Renatai Dubauskei ir Carito benamystę patiriančiųjų dienos centro vadovei Rositai Mikėnienei – bei linkėjimų, kad kitiems atiduotas gerumas su kaupu grįžtų atgal.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune