Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – savęs pažinimo tema (2023 10 09)
Paskelbta: 2023-10-09 20:25:57

Spalio 9 dieną Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijoje vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija.

Ji pradėta bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda, kuriai vadovavo konferencijai pirmininkavęs Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Vėliau į susirinkusiuosius kreipėsi šios konferencijos svečias kunigas Astijus Kungys OFM.

Svečias pirmiausia pažymėjo, kad klausimai apie kunigystę yra svarbūs pirmiausia jam pačiam, todėl konferencijos tikslas – nieko neprimetant kartu ieškoti atsakymų, žvelgti į save, padėti atrasti save tokius, kokie gyvename šiuolaikiniame pasaulyje.

Pasak prelegento, visi esame svarbūs Viešpačiui. Tačiau mums patiems neretai reikia atrasti save, kreipiant dėmesį ne vien tik į išorę, bet juo labiau – į savo pačių vidų. Kunigas, pasak brolio pranciškono Astijaus, yra nuolat ieškantis. Pasaulis ne viską pažįsta ir gali pažinti. Čia, pasak prelegento, atsiskleidžia užduotis kunigui pirmiausia pažinti ir pamilti save kaip Dievo kūrinį: Kristus veda mus į pilnatvę, kad būtume tokie, kokius pirmiausia Jis nori matyti. Priimti pačius save – tai priimti ir savo ribotumus. Čia ypač reikalingas tikėjimas. Jis padeda kiekvienam atverti ir pamilti save, kad pajustumėm nors dalelę Viešpaties meilės ir tai, kodėl Jis pirmas mus pamilo.

Prelegentas susirinkusiuosius ragino kitaip išgyventi savo santykį su Dievu: tuomet, kai leidžiame Dievui pailsėti mumyse, mes patys iš tiesų pailsime, nes esame mylimi. Brolis kunigas Astijus Kungys savo mintis baigė kviesdamas visus keliauti į savo širdies tikrovę.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai, bendrauta prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune