Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyks penktoji tėvų redemptoristų rengiama Misijų savaitė (2023 10 21–29)
Paskelbta: 2023-10-13 21:36:27

Nuotraukose – misijos Kauno arkikatedros parapijoje (2022)

Šį spalį – Misijų mėnesį Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys tėvai redemptoristai iš Slovakijos rengia parapijų misijas. Jos spalio 21–29 d. vyks Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje tema „Prisikėlęs, kaip buvo sakęs“.

Be misijos pamokslų apie amžinąsias tiesas, misionieriai redemptoristai ir jų talkininkai pasauliečiai parengė programą jaunimui, moterims bei vyrams aktualiomis temomis. Misionieriai kunigai ir pasauliečiai lankysis taip pat Kauno Jono Jablonskio bei „Saulės“ gimnazijose. Parapijos misijose visada būna numatyta platesnė erdvė dialogui, užtarimo maldai ar Atgailos bei Sutaikinimo sakramentui.

Šios parapijų misijos tėvams redemptoristams jau yra penktosios. Praėjusiais metais pirmąsias misijas jie organizavo Kauno arkikatedros bei Ukmergės parapijose (Ukmergėje drauge su Tiberiados bendruomenės broliais). Šiemet  Misijų savaitės vyko Elektrėnuose ir Tauragėje.

Daugiau www.redemptoristai.lt

PLAKATAS PDF

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune