Gerąja naujiena su Lietuva dalijasi misionieriai iš Malaizijos (2023 10 13–22)
Paskelbta: 2023-10-14 09:34:12

Spalį, Misijų mėnesį, Lietuvoje sulaukėme ypatingų svečių. Atvyko misionieriai iš Malaizijos JUDE ANTOINE su žmona Veron. 

Jude ir Veron ANTOINE – katalikai pasauliečiai, atvykstantys iš Malaizijos sostinės Kvala Lumpūro (Malaizija yra Pietryčių Azijos valstybė). Abu yra 59-erių metų amžiaus, turi dvi dukras misionieres, tarnaujančias Slovakijoje. Šie misionieriai 30 metų dirba misijoje, aplankė 40 šalių. Tarnauja evangelizacijos, pamokslavimo, vidinio išgydymo ir išlaisvinimo tarnystėse. Šis susitikimas – tai galimybė išgirsti liudijimą, patirtis, kaip skelbti Jėzų sunkiais ir nepatogiais laikais.

Spalio 13-ąją svečiai lankėsi Šiluvos piligriminėje šventovėje, susipažino su jos istorija. Jude Antoine sakė katechezę (vaizdo įrašas čia >>), joje paminėdamas ir Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje. Šiais neramiais laikais pasaulyje, šeimose misionierius karštai kvietė Šiluvos piligrimus melstis kaip Marija – su ašaromis, taip, kaip ji meldėsi Šiluvos apylinkėse, nes, Jude žodžiais, malda yra be galo galinga, perkeičianti širdis Dvasios galybe.

Spalio 18 dieną, trečiadienį, Jude Antoine misionierišku liudijimu pasidalys arkivyskupijos kunigų konferencijoje.

Spalio 20 d., penktadienį, 15 val. arkivyskupijos kurijoje sielovados bendradarbiai, savanoriai kviečiami į susitikimą su svečiais tema KAIP IŠSAUGOTI TIKĖJIMĄ IR PERDUOTI JĮ BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS?

Tą patį penktadienį, nuo 17 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyks Vidinio išgydymo pamaldos, misionieriai iš Malaizijos dalysis mokymu ir malda.

Spalio 22 d., Misijų sekmadienį, misionierius Jude Antoine kalbės (vyks dvi jo konferencijos) ir tarnaus užtarimo maldoje Atsinaujinimo dienoje „Degu uolumu dėl Evangelijos“. „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės charizminio atsinaujinimo renginys vyks Kaune (VDU Didžioji salė, Daukanto g. 28).

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Misionieriaus Jude Antoine katechezė Šiluvoje, žr. vaizdo įrašą

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune