ALFA kurso studentai Šventosios Dvasios savaitgalyje (2023 11 12–13)
Paskelbta: 2023-11-16 09:50:19

Lapkričio 10-12 d. Kaune, Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre, vyko ALFA kurso studentų Šventosios Dvasios savaitgalis. Jame dalyvavo daugiau kaip 20 studentų iš Kauno universitetų.

Mokymus sakė VDU kapelionai kunigai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertelis, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos kapelionas kunigas Gytis Stumbras ir Kauno arkivyskupijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Programa buvo kupina bendros maldos, diskusijų grupelėse, tylos, išpažinčių ir Šventosios Dvasios palaiminimo, žaidimų, o sekmadienį dalyvavome Šv. Mišiose Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje kartu su visa bendruomene.

Raimonda Balandė,

LSMU sielovados koordinatorė

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune