Kunigas Nerijus Pipiras apgynė daktaro disertaciją apie Dievo tarno Mečislovo Reinio švietimo ir ugdymo idėjas (2023 11 16)
Paskelbta: 2023-11-17 09:39:16

Nuotrauka – Svetlanos Adler-Mikulėnienės

Lapkričio 16 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje kunigas Nerijus Pipiras sėkmingai apgynė socialinių mokslų edukologijos srities mokslo disertaciją tema „Arkivyskupo Mečislovo Reinio rašytinis palikimas grindžiant švietimo ir ugdymo idėjas nepriklausomoje (1918 –1940) ir atkurtoje (nuo 1990) Lietuvoje“ (moksliniai vadovai: akad. Algirdas Gaižutis, VDU rektorius emeritas, ir doc. dr. Asta Meškauskienė, Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas).

Disertacijoje nagrinėjami arkivyskupo Mečislovo Reinio straipsniai švietimo ir ugdymo temomis, atskleidžiamos sąsajos tarp arkivyskupo švietimo ir ugdymo idėjų bei Tautinės mokyklos koncepcijoje išdėstytų teiginių. Tarpukaryje M. Reinio įvairiuose straipsniuose išsakytos idėjos nepraradusios aktualumo, ypač turint omenyje ugdytinio pažinimą, atsakomybės, pilietiškumo ugdymą, neformalųjį švietimą.

Pasibaigus disertacijos gynimo posėžiui Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurių šventimui vadovavo kunigas dr. Nerijus Pipiras, koncelebravo prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS ir kunigas Robertas Urbonavičius.

Šv. Mišių metu paminėta, kad šiemet, lapkričio 8 dieną, sukako 70 metų nuo arkivyskupo mirties Rusijos Vladimiro miesto (prie Kliazmos) kalėjime. Homilijos metu kun. Nerijus priminė, kad užkopęs ant Golgotos kalno viršūnės arkivyskupas M. Reinys ten rado Mariją. Jai ypač sunkiausiai savo ir visos tautos istorijos momentais pavedė kiekvieną žmogų, kuriam reikia vilties bei šviesos. Buvo priminta, kad būtent Aušros Vartuose arkivyskupas sakė pamokslus, kuriuose argumentuotai gynė krikščioniškąsias vertybes ir tikėjimą.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune