Rekolekcijos arkikatedroje prasidėjo su jaunimo malda: Ateik, Viešpatie Jėzau (2023 12 06)
Paskelbta: 2023-12-07 14:41:06

Nuotraukos – Juozo Kamensko

Gruodžio 6 dieną Kauno arkikatedroje prasidėjo Advento rekolekcijos – trys trečiadienių susikaupimo vakarai su konferencija ir šv. Mišiomis. Rekolekcijas vedantis augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas tą vakarą atkreipė dėmesį į žodžius „Ateik, Viešpatie Jėzau“ (arba Maranata) – buvusį pirmųjų krikščionių liturginį šūksnį, kuriuo ir šiandien išreiškiame Dievo laukimą, tikėjimą ir viltį, kad Jis yra mūsų Gelbėtojas.

Šį pirmąjį mėnesio trečiadienį maldą tradiciškai organizavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro bendradarbiai, pakviesdami į arkikatedrą jaunimą – jaunų žmonių atvyko net iš Jurbarko. Po šv. Mišių jaunimo dėmesio sulaukė ir susitikimas iš ciklo „Gilyn“ arkikatedros parapijos namuose.

 

Prieš šv. Mišias vyskupas Saulius klausė: „Kaip dažnai kartojame „padėk, Dieve“?! Dažnai, nes trokštame pasikviesti Viešpatį. Todėl ir sakome: „Ateik, Viešpatie Jėzau.“ Ateik, kur yra persekiojimai. Ateik, kur neteisybė. Ateik, kur man vieniša.

O ištardami „ateik“ suprantame, kad dar čia „kvepia“ pasiruošimu. Juk kai draugus pasikviečiame į svečius, norime pasitikti juos švariuose namuose. Taip ir su tuo žodeliu „maranata“. Aš ruošiuosi – ateik, Viešpatie.“

Dar vieną klausimą jaunimo susitikime po šv. Mišių uždavė lytiškumo mokytojas, rengimo šeimai asociacijos narys, lytiškumougdymas.lt koordinatorius Martynas Asakavičius – tai kodėl Adomas nesiperša Ievai?

Martynas, kviesdamas nerti „Gilyn“, sakė: „Šiandien gyvename vartotojiškoje visuomenėje. Esame rimtai nusiteikę keisti daiktus. Ir tai persimetė į santykius. Mes ėmėme keisti žmones. Dažnai atrodo, kad lengviau pakeisti žmogų, negu pačiam nusileisti, stengtis prisiderinti. Sklando mintis „ai gal su kitu bus man lengviau, su kitu santykį kurti man bus tiesiog paprasčiau“. Ir ši mintis patogiai įsėdusi daugelio galvose. Ir čia pritrūkstame motyvacijos, o dar liūdniau – atsimušame į savo baimes.“

Šį kartą dalytasi apie vyriškumą ir moteriškumą, o kitas šuolis „Gilyn“ – sausio 3 d. Iki susitikimo!

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune