Kauno I dekanato kunigų susirinkime – apie laiką, kai laukiame Jėzaus Gimimo (2023 12 15)
Paskelbta: 2023-12-16 18:37:21

Gruodžio 15 d. Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) konvente vyko paskutinė šiais metais Kauno I dekanato dvasininkų konferencija. Ji pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Po bendros maldos, kreipdamasis į susirinkusiuosius, vyskupas Saulius padėkojo visiems už tarnystę, linkėjo prasmingo likusio Advento laiko. Vyskupas prisiminė Evangelijos pagal Matą (12, 46–50) ištrauką, tinkančią išgyvenamam laikotarpiui. Marija ir kiti giminaičiai (broliai) laukia Jėzaus. Toji, kuri pagimdė Jėzų, moka Jo laukti. Mes, pasak vyskupo, taip pat Jėzų dalijame žmonėms, nešame jiems. Bet ar patys Jo laukiame? Vyskupas linkėjo visada būti laukiančiais, kaip Marija.

Antrojoje konferencijos dalyje dekanas mons. Vytautas Grigaravičius aptarė einamuosius dekanato klausimus, daug dėmesio skirta ateinančių metų Kauno I dekanato biudžetui, institucijų išlaikymui. Diskutuota aktualiais klausimais.

Konferencija baigta kartu visiems laužant kalėdaitį ir dalijantis šventiniais linkėjimais.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune