Kauno I dekanato kunigų susirinkime – apie laiką, kai laukiame Jėzaus Gimimo (2023 12 15)
Paskelbta: 2023-12-16 18:37:21

Gruodžio 15 d. Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) konvente vyko paskutinė šiais metais Kauno I dekanato dvasininkų konferencija. Ji pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Po bendros maldos, kreipdamasis į susirinkusiuosius, vyskupas Saulius padėkojo visiems už tarnystę, linkėjo prasmingo likusio Advento laiko. Vyskupas prisiminė Evangelijos pagal Matą (12, 46–50) ištrauką, tinkančią išgyvenamam laikotarpiui. Marija ir kiti giminaičiai (broliai) laukia Jėzaus. Toji, kuri pagimdė Jėzų, moka Jo laukti. Mes, pasak vyskupo, taip pat Jėzų dalijame žmonėms, nešame jiems. Bet ar patys Jo laukiame? Vyskupas linkėjo visada būti laukiančiais, kaip Marija.

Antrojoje konferencijos dalyje dekanas mons. Vytautas Grigaravičius aptarė einamuosius dekanato klausimus, daug dėmesio skirta ateinančių metų Kauno I dekanato biudžetui, institucijų išlaikymui. Diskutuota aktualiais klausimais.

Konferencija baigta kartu visiems laužant kalėdaitį ir dalijantis šventiniais linkėjimais.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune