Advento rekolekcijos arkikatedroje su šeimomis ir Dievo bei mūsų žodžių apmąstymu (2023 12 20)
Paskelbta: 2023-12-21 15:24:30

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Gruodžio 20-ąją, trečiadienį, Kauno arkikatedroje paskutiniu susikaupimo vakaru baigėsi šių metų Advento rekolekcijos Arkivyskupo kvietimu šis vakaras buvo švenčiamas su šeimomis, šeimų palydėtojais, už šeimų sielovadą atsakingu Kauno arkivyskupijos Šeimos centru, organizavusiu maldą ir sutelkusiu šeimas aktyviai dalyvauti. Dalyvavo ir svečių – iš Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos (Italija) bei Ukrainos.

Adventines konferencijas trečiadieniais pristatęs vyskupas Saulius Bužauskas kvietė apmąstyti Šventajame Rašte, švenčiamoje liturgijoje girdimus žodžius: Maranata, Osana. Šie žodžiai labai brangūs, nes jais jau pirmieji krikščionys, o vėliau daugybė kartų per visus amžius šaukėsi Dievo, Jį šlovino.

Gruodžio 20-ąją vyskupas Saulius atkreipė dėmes, koks platus ir talpus yra hebrajiškasis Amen. Jį tarė Jėzus, jį tariu ir aš. Kaip nuostabu! Taip priimame tikėjimo tiesą ir pasiryžtame pagal ją gyventi. Tai įsipareigojimas, Dievo – Asmens priėmimas. Amen – tai džiaugsminga nuostaba, vidinis džiaugsmas, pritarimo žodis, tariamas Dievo šviesoje.

„Stenkimės ištartiti šį žodį su meile, dėkingumu, pritarimu“, – raginta adventinėje konferencijoje, be kita, pastebint, jog mums, krikščionims, Amen nėra pabaiga. Krikščionys savo gyvenime niekada nededa taško, o tik kablelį.

Paskutinio rekolekcijų vakaro Eucharistijoje arkivyskupas K. Kėvalas atkreipė dėmesį į šeimas, kurios ypač šiuo metu žvelgdamos į Šventąją Šeimą gali mokytis ištikimybės, meilės, dalijimosi – tų dalykų, kurių mokomės visą gyvenimą.

Po diakono, šeimos tėvo Dariaus Chmieliausko paskelbtosios Evangelijos pagal Luką – Apreiškimo Marijai (Lk 1, 26–38) – homiliją pasakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Šventojo Rašto istorijos, ne kartą girdėtos, gali kelti pagundą, jog tai jau žinome, jau girdėjome. Tačiau Dievo žodis kalba šiandien, toje tikrovėje, kurioje esame, ir keičia mus. Šioje Evangelijoje Marijai skirtus žodžius ganytojas pavadino skirtais ir mums.

Sveika – tai Dievo prakalbinimas, kurį, tikimės, išgirsime ir už mirties vartų. Nebijok – 365 kartus pavartotas Šventajame Rašte – tai tarsi padrąsinimas kiekvienai metų dienai. Šis žodis yra ypač kaip medus šiandien, vykstant karo dramai. Svarbu stiprinti tikėjimą, kad šis žodis įsikūnytų mūsų tikrovėje.

Tu pagimdysi – ganytojo mintimi, tai žodžiai ne tik Marijai. Mūsų pašaukimas gimdyti reiškia daryti regimą pasaulyje Dievo meilę. „Tu pagimdysi – Dievo žodis virsta Kūnu. Ir tai yra Kalėdų esmė“, – kalbėjo arkivyskupas, ta proga jau pasveikindamas arkikatedros lankytojus, šeimas, Mišių transliacijų dalyvius artėjančių švenčių proga.

Sutuoktiniai savanoriai skelbė šių Mišių maldavimus, kuriais, be kita, pakviesta melstis už  institucijų darbuotojus, už visas šeimas, jų meilės liudijimą, už karų išsklaidytas šeimas, už sužadėtinių pasirengimą Santuokai, už išsituokusius žmones bei sielovadinę pagalbą jiems.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune