Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: sveikinant užgimusį Išganytoją (2023 12 28)
Paskelbta: 2023-12-29 15:19:56

Metams skaičiuojant paskutines dienas, paskutinį gruodžio ketvirtadienį Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune vyko maldos vakaras sveikinant užgimusį Išganytoją. Čia rinkosi kauniečiai ir miesto svečiai stabtelėti susikaupimui, padėkojimui ir ramiai šlovinimo maldai.

Maldoje buvo dėkojama už tai, kad Dievas eina pirmas mūsų ieškoti. Taip pat dėkojama Mergelei Marijai už motinišką ir moterišką širdį, už ištartą „taip“ ir padrąsinimą nuolat apsispręsti už Dievą. Ypač maldoje buvo prašoma taikos, pavedant tiek Ukrainos brolius ir seseris, tiek ir Šventojoje Žemėje kenčiančius. Maldoje buvo prašoma naikinti susiskaldymą mūsų santykiuose, darbuose, įvairiose aplinkose, kad visa būtų atnaujinta Kūrėjo šviesoje.

Visi susirinkusieji buvo kviečiami prie Kūdikėlio Jėzaus, taip pat arčiau prie Švenčiausiojo Sakramento bei drąsinami pasiimti Dievo Žodį, kuris unikaliu būdu prakalba kiekvienam į širdį.

Šie maldos vakarai „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“ už miestą ir arkivyskupiją, į kuriuos kviečia Misijų bendruomenė „Gyvybės medis“, bendruomenė „Gailestingumo versmė“, Kauno arkivyskupija, tėvai redemptoristai ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, jau beveik dešimt metų vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį Kauno senamiesčio bažnyčiose.

Kviečiame jungtis į bendrą maldą sausio 25 d. 18.30 val. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Dievas gali ir laukia kiekvieno atviros širdies.

Misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune