Į 2024-uosius – su mintimis apie pilnatvišką laiką, kalbėjimą bei susikalbėjimą, apie apgintą tikėjimą ir dorybes
Paskelbta: 2024-01-05 10:31:13

Nuotrauka –  Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro (antroji)

Apie pilnatvišką laiką

„Viešpats telaimina ir tesaugo tave! Teleidžia Viešpats šviesti tau savo veidą ir tebūna tau maloningas! Tepažvelgia Viešpats į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!“ – šiais Šventojo Rašto žodžiais pasitikime Naujuosius ir dėkokime Viešpačiui už gyvenimo dovaną, už visa tai, kas gero ateina iš Jo rankų. Tebūna Jam garbė ir šlovė per amžių amžius“, – šventiniu palinkėjimu pasidalijo arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Kęstutis paskutinį senųjų metų vakarą, gruodžio 31 d., Padėkos šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Švenčiamoje Eucharistijoje, artėjant naujam Dievo laikui, ganytojas pakvietė padėkoti už kiekvienam asmeniškai ar mūsų Tėvynei suteiktas dovanas, už visas 2023 metų patirtis bei pamokas.

Homilijoje minėtas „chronos“ laikas, tiksintis mūsų laikrodžiuose. O „Kairos“ laikas tiksi mūsų širdyse. Ar patiriame šio laiko pilnatvę? Ar laikas mums atrodo tik bėgantis, verčiantis, spaudžiantis mus?

Ties Naujųjų metų slenksčiu, jau visai artėjant 2024-iesiems, arkivyskupas kalbėjo apie naują gyvenimo kokybę, naują laiko pilnatvės išgyvenimą, kurį žmogui dovanoja Dievo artuma. Ganytojas paragino pamąstyti, kaip Naujaisiais metais, labiau nei vakar ar šiandien, artėti prie Viešpaties, kaip labiau mylėti, labiau rūpintis kitu.

Apie kalbėjimą ir susikalbėjimą

Paskutinę metų dieną LRT laidoje „Išpažinimai“ Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjosi su verslininku Liudviku Andriuliu apie tai, kokios yra žmonių susikalbėjimo taisyklės, kaip neužsidaryti „savo salose“, pamatant, jog pasaulis yra daug didesnis, įvairesnis.

Pokalbio įrašą galime pažiūrėti LRT mediatekoje >> 

Apie apgintą tikėjimą ir vertybes

Pačiomis pirmosiomis Naujųjų dienomis prisiminėme Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę (1924–1944) – sausio 3-iąją minime 80-uosius jos kankinystės metus. Elena Spirgevičiūtė – dvidešimtmet, tikėjimo liudytoja, skautė, gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir orumą – buvo įsibrovėlių nužudyta tėvų namuose Kaune. Elena dėl krikščioniškų idealų nepasidavė prievartai ir, kaip liudijama, mirtį nuo užpuolikų pasitiko Kryžiaus ženklu. 2000 metais vykdoma Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos byla – pirmoji Kauno arkivyskupijos istorijoje.

Sausio 3-iąją Kauno arkikatedroje, šv. Mišiose paminint Elenos Spirgevičiūtės kankinystę kartu su jaunimu, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas atkreipė dėmesį, jog jauną žmogų Viešpats brandina, tarsi vaisių jį „nokindamas“. Elena buvo „nokinama“ kankinyste. Gimusi prieš 100 metų apie Kalėdas, ji buvo toks pat jaunas žmogus, kaip ir jos amžininkai. Tačiau išsiskyrė savo noru būti „ne bet kokia“, bet geru, tikėjimą liudijančiu Dievo vaiku. Elena gynė savo skaistumą, su tikėjimu priėmė jai skirtą kankinystę.

Vyskupas Saulius pavadino skaistumo gynėją Eleną Lietuvos šventojo – karalaičio Kazimiero, kuriam irgi mirti atrodė geriau nei nusidėti, dvasine seserimi.

Šiose šv. Mišiose kartu su kunigais – Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos postulatoriais pakviesta liudyti apie jos užtarimu jau dabar patiriamas malones, o intencijas parengęs jaunimas meldėsi, kad Elenos pavyzdys uždegtų kuo daugiau jaunų širdžių ginti krikščioniškąsias vertybes.

Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė sausio 4-ąją šv. Mišiose paminėta ir Kauno Šv. Antano parapijos bažnyčioje. Homiliją pasakęs diakonas Benas Ulevičius pabrėžė Elenos gyvenimą perkeitusį žvilgsnį į Jėzų. Paminėjime dalyvavo Elenos giminaičiai, skautų atstovai. Plačiau kviečiame skaityti kunigo dr. Nerijaus Pipiro straipsnyje >>

Svetainėje sventumolink.lt  prisiminkime kankinyste pasibaigusį Elenos Spirgevičiūtės gyvenimą, kartu ir tą atmintiną Kaunui 1944 m. sausio 6-ąją, kai kauniečių minia atėjo į Šv. Antano Paduviečio bažnyčią su ja atsisveikinti.

2023 m. buvo užbaigtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos arkivyskupijos etapas ir byla iškeliavo į Šventųjų skelbimo dikasteriją Vatikane. Kviečiame melsti, kad ir Elena Spirgevičiūtė, ir Adelė Dirsytė taptų pirmosiomis palaimintosiomis moterimis Lietuvoje. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune