Carito maldos trečiadienis arkikatedroje: kad vargo būtų mažiau, o meilės kitam – daugiau (2024 01 10)
Paskelbta: 2024-01-11 12:37:08

Į Maldos vakarą sausio 10 d. Kauno arkikatedroje susirinko Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbiai – melstis už vargą patiriančius žmones, už tuos, kurie atlieka artimo meilės darbus vargstantiesiems, bei visus, kurie į šią pagalbą įsitraukia.

Prieš šv. Mišias Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valandėlę Carito bendradarbiai savo mąstyme ir maldoje skyrė žvilgsniui į Jėzų, kad pasisemtų iš Jo stiprybės, pasimokytų Jo paprastumo ir prieinamumo žmonėms, kad paprašytų Šventosios Dvasios tapti Jėzaus bičiuliais ir apaštalais, Jo misijos bendradarbiais.

Su ramybės palinkėjimu į Carito bendradarbius bei visus šv. Mišių dalyvius tą vakarą kreipėsi joms vadovavęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

„Tepadeda Dievas mums visiems įvairiais būdais dalyvauti karitatyvinėje misijoje – kas darbu, malda, rūpesčiu, kas solidarumu, auka prisidėdami, kad vargo ir skurdo būtų mažiau“, – sakė vyskupas S. Bužauskas, kalbėdamas apie svarbią visų širdies nuostatą – troškimą padėti, kad kiekvieno asmeniškai gyvenime būtų parodyta daugiau meilės kitam ženklų.

Carito vadovo nuolatinio diakono Arūno Kučiko parengtoje Visuotinėje maldoje, be daugelio prašymų Viešpačiui,  karitiečiai meldėsi už policijos pareigūnus, visų tarnybų darbuotojus, savanorius, kurių pastangomis buvo surasta ir šeimai grąžinta Kaune dingusi mergaitė.

Maldoje taip pat prisiminti savo tarnystę baigusieji karitiečiai. Viešpaties prašyta sergantiems stiprybės, gyviesiems – malonių, o mirusiems – Dievo amžinojo artumo.

Caritas dėkoja Gabijai už giesmes, Kauno arkikatedros parapijos Carito savanorėms ir visiems, kurie meldėsi drauge.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune