Neįtikėtinai drąsūs pokalbiai su vienuoliais: kitu žvilgsniu į pašvęstąjį gyvenimą (2024 02 02)
Paskelbta: 2024-02-05 14:22:17

Nuotraukos – Ramvydo Romankevičiaus

Vasario 2 d. švenčiant Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) bei Pasaulinę Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną Pašaukimų sielovados bendradarbiai surengė neįtikėtinai drąsių pasikalbėjimų vakarą su trijų kongregacijų vienuoliais: Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sese dr. Daiva Kristina Kuzmickaite, Šventosios Šeimos seserų kongregacijos sese Benedikta (Aiste Cylikaite) ir Basųjų karmelitų ordino broliu Jėzaus Jonu (kunigu Vidu Labanausku).

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vykęs renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo. Atvyko dalyvių ne tik iš Kauno, bet ir iš Vilniaus, Kazlų Rūdos, Marijampolės ir kitų miestų.

 

Mylėti žmones

Socialinių mokslų mokslų daktarė, dviejų našlaičių globėja sesuo Daiva Kuzmickaitė, kad taps vienuole, pareiškė dar būdama dešimties metų. 14-os ja ir tapo. „Myliu visus, žvelgiu į žmones kaip į gražiausią Dievo kūrinį“, – sakė sesuo Daiva.

„Įsimylėjimas – sunkesnis darbas nei neapykanta. Kai nesiseka su kokiu žmogumi sutarti, praktikuoju maldą: „Jėzau, prašau, parodyk, kokį DIEVAS šitą žmogų sukūrė!“ Meldžiuosi kasdien, bandau matyti kuriančio Tėvo veidą ir rankas. Žiūrėk, po truputį ir pamilsti tą žmogų“, – sakė ses. Daiva.

Ką daryti, kai užplūsta tikėjimo naktis? „Tiesiog reikia ištverti. Būtinas visiškas pasitikėjimas Dievu, nes Jis tai leidžia. (...) Kai stojau į vienuolyną, prieš noviciatą viena sesuo pasiteiravo: ar žinau, kaip tai rimta? Tai tolygu priesaikai. Jei išeini iš vienuolyno sulaužiusi priesaiką – tai tolygu tėvynės išdavimui“, – teigė ses. Daiva Kuzmickaitė.

Svarbiausia – nemeluoti

Sesuo Benedikta pareiškimą stoti į vienuolyną padavė 18-os. Evangelijos žodžiai „Sek paskui mane!“, kuriuos Jėzus ištarė Petrui, daug kartų atsikartoja ses. Benediktos istorijoje.

„Kas sunkiausia pašvęstajame gyvenime? Nemeluoti. Nei sau, nei kitiems“, – teigė ses. Benedikta.

„Pašaukimas – kasdienė kova“, – tikino vienuolė. Ji pasidalijo santuokoje gyvenančių draugų pavydžiu.

„Prieš tuokdamiesi jie susitarė tik vieną dalyką – kad skyrybų klausimo jie nesvarstys. Kad ir sunkiausiai susipyktų, nesutartų, bet šitos opcijos nėra. Šis patarimas tinka ir vienuoliniame gyvenime“, – sakė ses. Benedikta.

Išrauti puikybę su šaknimis

Brolis Jėzaus Jonas vienuoliu tapo jau brandaus amžiaus. Jis akcentavo, kad puikybė – visų nuodėmių pradžia, tad pirmiausiai ją reikia išrauti su šaknimis. Ieškant savojo pašaukimo jis rekomendavo imti pavyzdį iš šventosios Jėzaus Teresės: „Jei kasdien turi tylios maldos nors 15 minučių ryte ir vakare – Dievas tave išves į teisingą uostą“, – tikino brolis Jėzaus Jonas.

Filmo „Marijos tarnaitės“ peržiūra

Antrojoje renginio dalyje vyko dokumentinio filmo apie slaptas Lietuvos vienuoles – „Marijos tarnaitės“ (2023) – peržiūra. Prieš seansą savo įspūdžiais pasidalijo filmo režisierius Vaidas Šukys.

„Šv. Faustinos dienoraštyje skaičiau, kad ji matė viziją, kaip Jėzus jai rodė į žvaigždes danguje, kurios švietė ryškiau, nei kitos. Jėzus pasakė, kad jos – vienuolių sielos danguje, užtat ir šviečia ryškiau. Kurdamas filmą apie Marijos tarnaites pagalvojau: vat čia yra tikrosios žvaigždės, o ne tos, kurios žvelgia iš ekranų“, – sakė V. Šukys.

Agapės laikas

Viso vakaro metu draugystę susirinkusiems palaikė bičiuliška Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovada komanda. Buvo proga susipažinti ir pabendrauti prie vaišių stalo, o filmą stebėti kramsnojant spragėsius.

Skirmantės Javaitytė
 

Daugiau fotoakimirkų:

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune