Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: Dievo artumo pripildytos širdys (2024 03 21)
Paskelbta: 2024-03-25 12:29:05

Kovas ypatingas Gavėnios susikaupimu, ir maldos vakaras „Jei tiki, kad Dievas gali” vyko prieš pat Didžiąją savaitę. Kovo 21 d. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje rinkosi miesto gyventojai ir svečiai į bendrą stabtelėjimą ir maldą su giesme. Maldos vakarą giesme palydėjo „Gailestingumo versmės“ bendruomenės nariai, kartu dalyvavo ir misijų bendruomenė „Gyvybės medis“.

Maldos vakare Dievo artumai buvo pavestos visos šeimos ir visi žmonės, ypač tie, su kuriais mums sunku ir kurie mus skaudina, pavestos reakcijos į tuos žmones ir melsta atviros širdies priimti, kai pasielgiame netinkamai. Ypač maldoje prisimintos parapijos, tie žmonės, kurie Dievo dar nepažįsta.

Melstasi už skausmingas vietas – ligonines, kuriose apstu nerimo ir nevilties, kalėjimus, kuriuose apstu apleistumo ir skausmo, už tas vietas, kur vidinė vergystė ir išnaudojimas – lošimai, prostitucija, narkotikai. Maldoje prisiminti tie, kurie budi ir yra pasirengę padėti – gaisrininkai, policininkai, medikai, bei tie, kurie skuba kelyje, yra varginami namų aplinkos, serga ar yra garbaus amžiaus; melstasi už personalą, kuris prisideda prie žmonių orumo išsaugojimo ir pagalbos jiems globos namuose ar ligoninėse. Nepamiršti ir benamystėje esantys ar šiuo metu išgyvenantys vienatvę, jiems melsta Dievo gailestingumo ir palaiminimo.

Šie maldos vakarai „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“ už miestą ir arkivyskupiją, į kuriuos kviečia Misijų bendruomenė „Gyvybės medis“, bendruomenė „Gailestingumo versmė“, Kauno arkivyskupija, tėvai redemptoristai ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, jau beveik dešimt metų vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį Kauno senamiesčio bažnyčiose.

Kviečiame jungtis į bendrą maldą – balandžio 25 d. 18.30 val. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Dievas gali ir laukia kiekvieno atviros širdies.

Misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ informacija

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune