Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių Susikaupimo diena su Evangelijos pagal Joną (17 sk.) egzegeze (2024 03 25)
Paskelbta: 2024-03-29 12:52:20

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Didžiąją savaitę Kauno arkivyskupijos kurijos bei institucijų sielovados bendradarbiai pradėjo Susikaupimo diena. Ji vyko Kulautuvoje, Jėzuitų rekolekcijų namuose.

Baigiantis Gavėniai ir artėjant vienam iš svarbiausių krikščionio gyvenime įvykių – Kristaus Prisikėlimo šventei, jau eilę metų tradiciškai Didžiosios savaitės pirmadienio laikas skiriamas stabtelėti ir jai pasirengti. Kartu su daugiau kaip dviem dešimtimis sielovados pagalbininkų šiemetinės Susikaupimo dienos laiką kartu klausydami, melsdamiesi, papietaudami bei pasidalydami praleido abu arkivyskupijos ganytojai – arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ir augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Susikaupimo dienos svečias kunigas dr. Gediminas Jankūnas (Panevėžio vyskupija) gyvu ir įtaigiu žodžiu (kovo mėnesį jį dar išgirdo ir Marijos dienos Šiluvoje katechezės klausytojai) vedė  konferencijas.

O jas pradėjo nuo 1969 metais būsimojo popiežiaus Benedikto XVI, tuomet kunigo Josepho Ratzingerio pasakytos citatos apie tai, kad „<...>Tik tas, kuris atiduoda save, kuria ateitį. Žmogus, kuris tik bando pamokyti, kuris nori pakeisti kitus, lieka nevaisingas“. Konferencijos vedėjas atkreipė dėmesį į Bažnyčios liturgijoje „pradingusį“ Evangelijos pagal Joną 17 skyrių, vadinamąją „Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo – maldą“. Jį Bažnyčia numačiusi skaityti Velykų VII sekmadienį, tačiau  Lietuvoje tą sekmadienį iš ketvirtadienio yra atkeliamos Šeštinės ir tuomet skaitomi Kristaus Žengimo į dangų  skaitiniai, tad ir nebegirdime mūsų bažnyčiose šio ypatingo Evangelijos skyriaus.

Tad kunigas Gediminas ir pasiūlė apmąstyti jį, Biblijos egzegetiniu žvilgsniu peržvelgiant kiekvieną minėtos Jono evangelijos 17 skyriaus eilutę; tą jis darė remdamasis kardinolo Ratzingerio / Benedikto XVI knyga „Jėzus iš Nazareto“.

Tarp konferencijų susitikimas rekolekcijų namuose buvo pratęstas Kulautuvos bažnyčioje, švenčiant Eucharistiją.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune