Malda už šeimų bei jų palaikymo iniciatyvų palaiminimą (2024 04 17)
Paskelbta: 2024-04-18 09:46:06

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Balandžio 17-ąją, trečiąjį mėnesio trečiadienį, Kauno arkikatedroje po dienos darbo į vakaro maldą arkivyskupo kvietimu vėl rinkosi sielovados bendradarbiai. Laikas priešais Švenčiausiąjį Sakramentą ir vakaro šv. Mišios buvo skirtas maldai už šeimas bei šeimų sielovadą.

Šv. Mišioms vadovavęs vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas pakvietė melsti Viešpaties palaiminimo visoms Kauno arkivyskupijos šeimoms, taip pat Kauno arkivyskupijos Šeimos centro bendradarbiams bei jų sielovadinėms iniciatyvoms, sumanymams, projektams, kurie skirti visokeriopai palaikyti sutuoktiniams, šeimoms. Raginta prašyti pagalbos Santuokos sakramentui besirengiantiems sužadėtiniams bei toms šeimoms, kurios dabar patiria sunkumų ar krizių.

Mišiose giedojo ansamblis „Veritas“, vadovė – Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.

Kaip pagalbą šeimoms ir visiems tikintiesiems homilijoje vyskupas S. Bužauskas priminė apie Jėzaus paliktą Duoną, kuri yra maistas krikščionio kelionei, būdas išlikti stipriems šio pasaulio keliuose ir pasirengti amžinybei. Raginta neapsiprasti su priimama Eucharistijos dovana, branginti susitikimo su Viešpačiu akimirką. Ganytojas pabrėžė, kaip svarbu vieniems kitus palaikyti ir vieniems už kitus melstis.

Visuotinę maldą rengę Šeimos centro bendradarbiai, be kitų maldavimų už Bažnyčią, šeimas, sužadėtinius, visus vienišus, kenčiančius žmones, vykstant Pašaukimų savaitės 2024 susitikimams bei artėjant Maldos už pašaukimus sekmadieniui, priminė arkivyskupijos intenciją šį mėnesį – meldžiamės už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį bei šeimos gyvenimą.

Pasibaigus liturgijai su sužadėtiniais susitiko arkikatedros parapijos vikaras kunigas Nerijus Pipiras.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune