Užbaigiant simpoziumą Kaune – pašvęstųjų maldos liudijimas arkikatedroje bazilikoje (2024 04 27)
Paskelbta: 2024-04-29 11:06:05

Balandžio 27-osios vakarą Kauno arkikatedroje bazilikoje su padėka Dievui už vienuolinį pašaukimą užbaigtas visos Lietuvos pašvęstųjų susitikimas – simpoziumas Kaune. Broliai ir seserys vienuoliai į maldą – Valandų liturgijos Vakarinę ir šv. Mišias – susirinko drauge su pasauliečiais arkikatedros lankytojais bei svečiais.

„Jūs visi esate Kristaus ir Jo Bažnyčios nariai. Jūs visi esate Bažnyčia ir Bažnyčiai reikia jūsų“, – sakė pašvęstojo gyvenimo bendruomenes, vienuolius ir vienuoles sveikindamas tarnystę Lietuvoje jau baigiantis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius. Iškilmingai Eucharistijai vadovavęs nuncijus, be kita, atkreipė dėmesį, jog būtent šiuos asmenis Jėzus išsirinko, kad šie Jo vardu darytų pasaulyje meilės darbus, tarnautų taikai ir teisingumui, tarpasmeniniuose santykiuose gintų tiesą. 

Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kauno arkivyskupijos augziliaras Saulius Bužauskas bei kunigai – pašvęstojo gyvenimo broliai.

Homiliją pasakė simpoziumo svečias tėvas Zdzisławas J. Kijas OFM Conv. Svečias iš Romos pabrėžė išpažįstamo tikėjimo vaisius, kurie matomi iš tikinčio žmogaus iš gestų, žodžių, darbų. Ir visa tai skirta Dievo šlovei, kad ją suteiktume savo gyvenimu.

„Dievas turi daugybę nuostabių dalykų, kuriuos mums dar atskleis. Šiandienos pasaulis stengiasi mus išgąsdinti įvairiose situacijose, bet mes turime būti tikri, autentiški. Mes turime pagundą būti aktoriais, prisitaikyti prie laikų, aplinkybių, situacijų. Dievas mums duoda drąsos būti autentiškiems, nes Jis eina pirma mūsų. Mes esame Jo sekėjai, o Jis yra mūsų šviesa“, – drąsino tėvas Z. Kijas.

Visuotinėje pašvęstųjų maldoje, be kitų maldavimų, prašyta, kad vienuolinės bendruomenės pagal savo charizmas tarnautų pasaulio skauduliams gydyti.

Arkikatedroje nuskambėjo ir seserų sugiedota giesmė, vadinama pašvęstųjų himnu, – „Pašaukei, pašventei, pasiuntei“ , žodžiai ir muzika sesers Celinos Galinytės OSB. Šis himnas 2005-aisiais pirmą kartą buvo sugiedotas pirmajame Pašvęstojo gyvenimo kongrese, kuris beveik prieš 20 metų, 2005-aisiais, taip pat vyko Kaune.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune