Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: Viešpatie, visada laukiam Tavo veikimo (2024 04 25)
Paskelbta: 2024-04-29 16:50:02

Balandžio pabaiga palydėta tradiciniu maldos vakaru Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, kur rinktasi maldos užtarimu palydėti Kauno miesto, arkivyskupijos ir kiekvieno joje esančio. Maldos vakarą giesme palydėjo „Gyvybės medis“ bendruomenės nariai.

Pirmiausia dėkota už viską, ką Kūrėjas yra dovanojęs ir nuveikęs kiekvieno gyvenime, taip pat už ramybę, išganymą, kiekvieną gyvenimo dieną  ir pasilikimą Švenčiausiajame Sakramente.

Maldoje palydėti  tėvai, broliai, seserys, vaikai, seneliai ir močiutės, prašant siųsti savo ramybę ir pažadinti širdis. Ypač melstasi už tuos, kurie nutolę nuo Dievo ir Jam neleidžia priartėti. Už visus tuos, kurie nesijaučia Bažnyčioje gerai, kurie jaučiasi, kad nuo jų nusigręžė, meldžiant, kad turėtų galimybę susitikti Dievą naujai.

Melstasi už visus tarnaujančius Bažnyčioje, kad galėtų būti gailestingumo liudininkai. Maldoje palydėti  vyskupai, kunigai, vienuoliai, diakonai, mokytojai ir kiekviena tarnaujanti širdis.

Šie maldos vakarai „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“ už miestą ir arkivyskupiją, į kuriuos kviečia Misijų bendruomenė „Gyvybės medis“, bendruomenė „Gailestingumo versmė“, Kauno arkivyskupija, tėvai redemptoristai ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, jau beveik dešimt metų vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį Kauno senamiesčio bažnyčiose.

Kviečiame jungtis į bendrą maldą  gegužės 30 d. 18.30 val. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Dievas gali ir laukia kiekvieno atviros širdies.

Misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ informacija

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune