Piligrimystė dviračiais už mamas: perduodant meilės estafetę (2024 05 04)
Paskelbta: 2024-05-06 15:58:39

Nuotraukos –  Manto Kuraičio ir Vaido Vidugirio

Nors pakilęs Nemunas sujaukė piligrimystės dviračiais planus, bet lydimi jaunimo kapeliono kunigo Eligijaus Žakio gegužės 4 d. Jono Pauliaus II piligrimų centro sukviesti piligrimai keliavo link Kulautuvos ir sustodami kartu meldėsi Rožinį ne tik už savo, bet ir visas gyvas bei mirusias mamas.

Kunigo klebono Antano Gražulio SJ svetingai priimti, žygio dalyviai Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje šventė šv. Mišias bei dėkojo ir meldėsi už mamas.

Pamokslo metu kunigas Eligijus, komentuodamas Evangeliją pagal Joną: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. <…> Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (15, 9–12), kalbėjo apie meilės estafetę.

Kunigas Eligijus piligrimystės dalyviams priminė, jog Dievas neprašo gautos meilės atiduoti Jam, bet kviečia ta meile dalytis. Kaip Tėvas mylėjo Jėzų, taip Jėzus myli mus ir mes taip turime mylėti kitus. Už meilę, kurią gavome iš savo motinų, mes visada būsime dėkingi, bet niekaip negalėsime atsilyginti už ją savo mamoms. Bet ir nereikia, nes, pasak kunigo, vienintelis būdas atsilyginti už mums dovanotą meilę – tai eiti ir mylėti kitus, perduoti tą gautą meilę kitam, kad meilės estafetė būtų gyva.

Už tai, jog po šv. Mišių galėjome pasistiprinti ir gardžiu plovu pasidžiaugti, dėkojame Kulautuvos jėzuitų rekolekcijų namams ir šauniajai Laimai!

Dėkojame visiems piligrimystės dalyviams ir kunigui Eligijui už bendrą maldą ir palydėjimą visos kelionės metu. Po piligrimystės dalijomės, jog galėjome ne tik melstis Rožinio Džiaugsmo slėpinius, bet ir išgyventi džiaugsmą tarpusavio bendrystėje.

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune