Misijų mokykla: patirtinis savaitgalis Slovakijoje (2024 05 02–06)
Paskelbta: 2024-05-07 17:59:02

Kauno arkivyskupijos Misijų mokyklos dalyviai išgyveno unikalią patirtį ugdymosi kelionėje „Išsipildęs pažadas“, kuri vyko gegužės 2–6 d. Slovakijoje. Podolineco miestelyje buvo parengta intensyvi programa – susitikimai, mokymai bei praktiniai užsiėmimai su „Gyvenimo upės“ (Rieka Zivota) bendruomenės nariais, o sekmadienio vakarą vainikavo maldos vakaras Piervaja niedielia.

Ankstų rytą atvykę į Slovakiją Misijų mokyklos dalyviai, atsikvėpę po kelionės, veiklą pradėjo šv. Mišiomis. Labai gražus ir prasmingas sutapimas, kad tą dieną Bažnyčia šventė Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dieną. Apaštalai savo gyvenimą matė tik per misijos optiką. Buvo meldžiamasi: Dieve, duok mums dalį Tavo kryžiuje ir Prisikėlime – ir tai yra, ką mes galime atrasti šiame savaitgalio laike.

Numatytuose mokymuose Rieka Zivota nariai ne tik dalijosi impulsais, bet kvietė ir praktiškai patirti evangelizacijos būdus per pantomimą, kurioje drąsino nebijoti suklysti, bandyti, nes vaizdu galima kalbėti.

Statistika sako, kad bendraujant 93 proc. informacijos susirenkame neverbaliniu būdu, o dažnai tai, ko negalime išreikšti žodžiais, galime padaryti per judesį. Buvo dalytasi apie judesio svarbą ir galimybes plačiau išreikšti tikėjimą.

Misijų mokyklos dalyviams plačiau buvo kalbama apie užtarimo maldą, misijas ir šeimą bei misijų programos rengimą. Paliesta tema ir apie diskusijas su jaunimu. Ypač daug dėmesio skirta Šventosios Dvasios veikimui atpažinti ir kaip tai gali padėti misijose. Šie pasidalijimai buvo pripildyti asmeninių patirčių ir liudijimų apie tai, kaip praktiškai veikia Gyvojo Dievo prisilietimas ir kaip Jis veda per įvairius patarnavimus ir atsiliepimus.

Žinoma, Misijų mokyklos dalyviai, būdami Slovakijoje, apsilankė Aukštuosiuose Tatruose, gėrėdamiesi Kūrėjo subtilumu kurti didingą grožį, leidžiantį suprasti apie tai, kad kalnų aukštumos pasiekiamos tik kantriai žengiant žingsnis po žingsnio.

Dalyvauta maldos vakare kartu su Rieka Zivota bendruomene ir tikinčiaisiais, ir tai leido pilnutinai išsiskleisti visoms malonėms, kurių apsčiai buvo sklidinas savaitgalis. Šis laikas buvo galimybė atnaujinti ir prisipildyti savo išteklius, kad grįžę į Lietuvą misijų rengėjai ir dalyviai galėtų tarnauti ir skleisti savo tikėjimą.

Misijų mokykloje birželį įvyks dar vienas savaitgalis, taip pat bus praktinė tarnystė „Eikite į visą pasaulį“.

Parapijų misijos Kėdainiuose gegužės 11–19 d. ir Jurbarke spalio 19–27 d. bei Miesto misijos Kaune birželio 19–23 d.

Šių parapijų misijų metu kasdien vyks šv. Mišios, bus sakomas misijų pamokslas vis kita tema. Numatomos skirtingos programos dalys vyrams, moterims, vaikams, jaunimui. Bus bendras visus vienijančios Švč. Sakramento adoracijos bei šlovinimo laikas ir pačios įvairiausios praktinės misijų patirtys ir liudijimai.

Misijų mokyklos veiklą iš dalies finansuojama Renew Ministries, tai suteikia galimybę veikti plačiau ir įtraukti daugiau žmonių. Kviečiame ir jus dalyvauti misijose, ne tik išgirsti itin vertingų ir gilių dalykų, bet ir susipažinti su Misijų mokyklos dalyviais.

Misijų mokyklos komandos informacija

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune