Kauno I dekanato kunigų konferencijoje gilintasi į pastoracijos laidotuvių metu problematiką (2024 05 28)
Paskelbta: 2024-05-28 21:56:53

Gegužės 28 d. Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija – susitikimas su Kauno mieste ritualines paslaugas teikiančių firmų atstovais. Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Po bendros maldos visus susirinkusiuosius pasveikinęs dekanas pažymėjo, jog šis susitikimas skirtas bendrystei tarp parapijų, dvasininkų ir ritualines paslaugas teikiančių firmų stiprinti, diskusijoms, tarpusavio pagalbai.

Dekanas pažymėjo, kad labai greitai keičiasi laidotuvių tradicijos: populiarėja palaikų kremavimas, trumpėja atsisveikinimo laikas, vis mažiau norima, kad per laidotuves būtų giedama, mažėja žmonių laidotuvių šv. Mišiose arba bandoma iš viso apsiriboti tik palydėjimu į kapines.

Susitikimo metu gilintasi į šių tendencijų priežastis, pasidalyta nuomonėmis, kaip šias problemas spręsti. Pasak susirinkusiųjų, nenorą savo artimuosius laidoti krikščioniškai dažniausiai sąlygoja plintantis liberalizmas daugiausiai tarp jaunesnės kartos žmonių – atitolimas nuo tikėjimo, Bažnyčios, parapijos. Konstatuota, kad artimojo mirtis – sukrečianti patirtis: žmonės dažnai pasimeta, todėl ritualinių paslaugų firmų darbuotojams neretai tenka patarti, ką konkrečiu atveju reikėtų daryti, nukreipti į atitinkamą parapiją.

Susitikimo metu akcentuota, kad su dvasininku mirusiojo artimieji, kiek tai yra įmanoma, susitiktų patys. Mons.  V. Grigaravičius supažindino susirinkusiuosius su Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo laišku kunigams dėl laidotuvių pastoracijos (2021). Aptarti ir probleminiai klausimai: nepalaidotų kremuotų palaikų laikymas, dalijimas, barstymas ir t .t.

Baigiantis konferencijai aptarti einamieji klausimai.

Kauno I dekanato informacija

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune