Malda už tikėjimo ugdytojus ir jų pasitikėjimą Dievu (2025 05 29)
Paskelbta: 2024-05-30 19:35:08

Nuotraukos – Aurimo Barkausko

Gegužės 29-ąją Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu arkivyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai dalyvavo maldos vakare, kuris prasidėjo adoracijos malda.

Vėliaus vakaro Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Homilijos metu koncelebrantas kunigas Vincentas Lizdenis tikybos mokytojus ir katechetus kvietė asmeniškai atnaujinti tiesos apie Dievo meilę žinojimą ir padėti žmonėms apie ją sužinoti. Jis drąsino Evangelijos skelbėjus pasitikėti Dievu, net kai jie jaučiasi žymiai mažesni, silpnesni nei jų įsipareigojimai, nes materialiu būdu žmogus gali duoti tai, ką turi, o dvasiniu būdu gali duoti ir tai, ko neturi.

Už maldos organizavimą, intencijas buvo atsakinga Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro komanda.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune