Gerąja naujiena su kauniečiais dalijosi misionieriai iš Indijos
Paskelbta: 2024-05-31 08:49:21

Gegužės 26 d., sekmadienio vakarą, mieste jau nuskambant paskutiniams gimtadienio šventės akordams, pilna kauniečių Kristaus Prisikėlimo bazilika priėmė svečius iš Indijos. Tai kunigas Vinay Kamath ir pasauliečių misionierių komanda, atliekanti „Go forth ministries“ („Eik pirmyn“) tarnystę skelbiant Gerąją Naujieną visiems, kurie jos klausosi, išlaisvinimą ir atnaujinimą Kristaus meile bei Šventosios Dvasios galia.

Kunigas misionierius Vinay Kamath Kristaus Prisikėlimo bazilikoje drauge šventė sekmadienio Mišias bei savo homilijoje ir vėliau vykusiose Vidinio išgydymo pamaldose dalijosi, kaip save labiau įtvirtinti Švenčiausiojoje Trejybėje: darant gera ir paaukojant daugiau, nei gauname; veikiant su kantrybe; drąsiai imantis naujovių; mokantis atleisti – besąlygiškai atleisti; priimant Dvasios įkvėpimą ir Jos perkeitimą – pasak svečio, Dvasios vedami esame Trejybės vaikai.

Svečias, be kita, savo mokyme kvietė čia pat apmąstyti, ką konkrečiai galima padaryti visais jo aptartais punktais pasitarnaujant kitiems, taip pat akcentavo krikščioniškus artimo meilės darbus ir pasidalijo apie nemokamų kavinių nepasiturintiems idėją, kaip ji buvo įgyvendinama dėl Dievo.

Švč. Trejybės sekmadienio vakaro Vidinio išgydymo pamaldos baigtos asmeniškai žmonėms skirta užtarimo malda.

Gegužės 30 d., ketvirtadienį, Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko susitikimas su vienu iš misionierių Jeevan Castelino. Su sielovados bendradarbiais jis pasidalijo mintimis, kaip atpažinti Dievo valią ir rasti drąsos į ją atsiliepti.

Šis katalikas pasaulietis misionierius, Unbound („Išlaisvintas“) maldos tarnautojas, kalbėjo apie tą vienintelį, unikalų planą Dievo planą kiekvienam žmogui. Dievo planas ir Jo valia visada skirti žmogaus gėriui ir niekada – blogiui. Tačiau, pasak misionieriaus, daugybė jo sutiktų žmonių nebūdavo atpažinę Dievo plano; jie nežinodavo ir savo gyvenimo tikslo, kuris yra Dievas.

Susitikime nesyk cituotas Šventasis Raštas, pabrėžiant, jog jame matome visą Dievo planą žmonijai. „Viskas žmogui jau yra apreikšta, ir visa tai privalu vykdyti“, – sakė misionierius.

Be šio visiems skirto Apreiškimo, Dievas kiekvienam turi specialų planą ir veda į jį žingsnis po žingsnio, kantriai, be prievartos, vis sugrąžindamas prie savęs žmogų, galintį laisva valia rinktis ir Dievui atsiliepti. Dievas neieško tobulų žmonių, bet tokių, kurie trokšta atpažinti ir vykdyti Jo valią. Jo valia atpažįstama nuolat meldžiantis.

J. Castelino pasidalijo asmenišku liudijimu apie tai, kaip jis jaunystėje troško išvykti į JAV, tačiau to nepavyko. Tačiau Dievo planas buvo kitas – vietos vienos trokštamos šalies dabar jis tarnavo 7 šalyse, 4 žemynuose.

„Galbūt mes neatvesime prie Dievo tūkstančių, bet mums skirta atlikti savo mažą dalį. Dievas neturi plano „B“, ir tau suteiktą uždavinį tik tu ir gali atlikti“, – sakė Jeevan Castelino, misionierius iš Indijos.

Su Indijos misionieriais „Gailestingumo versmės“ bendruomenė, be to, organizavo rekolekcijas. Svečiai dalyvavo Maldos vakare Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje, į kurį paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais kviečia Kauno arkivyskupijos kurija, seminarija, bendruomenė „Gyvybės medis“ ir „Gailestingumo versmė“.  

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune