Palaiminti Kauno „Arkos“ bendruomenės savarankiško gyvenimo namai
Paskelbta: 2024-07-01 10:30:14

Birželio 28 dieną palaiminti Kauno „Arkos“ bendruomenės naujieji savarankiško gyvenimo namai, esantys Sargėnuose, Laukuvos gatvėje. Ta proga Šv. Mišias aukojo Kauno „Arkos“ bendruomenės kapelionas kunigas Nerijus Pipiras, dalyvavo bendruomenės vadovai, darbuotojai, savanoriai, bičiuliai, bendruomenės svečiai.

Homilijoje kun. Nerijus kvietė nebijoti Dievui išsakyti savo lūkesčių ir troškimų. Kunigas visus susirinkusiuosius drąsino pasitikėti Dievu ir nuolat ieškoti Jo valios. Tradiciškai Šv. Mišioms patarnavo patys bičiuliai: skaitė skaitinius, giedojo giesmes, sakė maldavimus.

Pasibaigus Šv. Mišioms kunigas palaimino naująsias savarankiško gyvenimo namų (Kauno „Arkos“ bendruomenė nuo šiol turės du savarankiško gyvenimo namus) patalpas, jose gyvensiančius bičiulius ir asistentų, padedančių bičiuliams mokytis gyventi savarankiškai, komandą. Vėliau vyko nuoširdi agapė naujųjų namų kiemelyje.

Kunigo Nerijaus Pipiro informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune