Šlovinimo vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – malda už miestą prie prakartėlės (2018 12 27)
Paskelbta: 2018-12-28 13:34:05

Gruodžio 27 d. Evangelizacijos mokyklos dalyviai surengė antrąjį Šlovinimo vakarą „Jei tiki, kad Dievas gali“. Šis maldai už miestą ir Lietuvą skirtas evangelizacinis vakaras paskutinį mėnesio ketvirtadienį Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyko ypatingu metu, kai Užgimęs Viešpats vėl naujai savo meilės pliūpsniu užtvindė pasaulį, Lietuvą, Kauną. Tad šį neeilinį vakarą buvo meldžiamasi pirmiausia už savo miestą, su pasitikėjimu, kad Dievas gali jame padaryti stebuklų, atgręžti visus geros valios žmones į savo šviesą.

„Mes labai norėtume, kad mūsų miestas atrodytų kaip Naujoji Jeruzalė, tviskanti kaip nuotaka, priklausanti Jėzui“, – Apreiškimo knygos pasakojimą apie besikeičiantį miestą priminė kun. Rastislavas Dluhý, kuris kartu su kun. Peteriu Herteliu vadovavo šlovinimui (abu šie tėvai redemptoristai yra misionieriai mūsų arkivyskupijoje). 

„Kas gali mus pakeisti?“– klausė tėvas redemptoristas, sykiu ir atsakydamas. Tai Kūdikis ėdžiose. Žmonės skuba prie prakartėlių, jose juos labiausiai kartais domina avys. Tačiau svarbiausia yra Jėzus – gimęs, gyvas ir galintis perkeisti mūsų gyvenimą. Prie gimusio Jėzaus artinantis su malda, su tikėjimu, keisis ir mūsų miestas, keisis Lietuva.

„Jėzus meldėsi už Jeruzalę verkdamas. Dėl jo ašarų daugelis Jeruzalėje atsivertė“, – atkreipė dėmesį t. Rastislavas, kviesdamas į maldą prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento, į šlovinimą drauge.

Vakaro dalyviai buvo kviečiami ateiti arčiau prie altoriaus, prie prakartėlės, pagal seną tradiciją bažnyčiose – „pasūpuoti“ Kūdikį ir pasiimti rengėjų jiems paruoštą dovanėlę.

Žmonėms vakare patarnavo seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Dar nemažai jų šiuo šventiniu metu atėjo prie klausyklos, atlikę išpažintį patyrė susitaikymo su Dievu džiaugsmą ar tiesiog turėjo pokalbio su kunigu galimybę.

Šie šlovinimo vakarai vyksta paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje >>. Esate maloniai visi laukiami. Artimiausias vakaras – sausio 31 d. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune