Šv. Jono Bosko diena Kauno „Vyturio“ gimnazijoje (2019 01 31)
Paskelbta: 2019-02-06 18:26:08

Nuotraukos – Kauno „Vyturio“ gimnazijos

Sausio 31 d. Kauno „Vyturio“ gimnazija tradiciškai minėjo savo globėjo Šv. Jono Bosko dieną. „Boskadienis“ organizuojamas siekiant įprasminti šventojo globėjo salezietiškąjį dvasingumą per krikščioniškąjį, sportinį, muzikinį ugdymą, profesinį mokinių veiklinimą.

Kasmet ši netradicinio ugdymo diena moksleivius stebina ir įtraukia į įvarius renginius ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų.

Šiais metais Šv. Jono Bosko diena buvo pradėta švęsti rytmetine malda su gimnazijos kapelionu kun. Renaldu Šumbrauskiu ir gimnazijos mokytojais. Tikybos kabinete buvo pakabintas ir pašventintas šventojo paveikslas. Bendroje maldoje mokytojai prašė šv. Jono Bosko užtarimo ir globos gimnazijos bendruomenei.

Šurmuliuojantys mokiniai „Boskadienio“ šventę pradėjo malda ir giesme – šlovinimo rytmečiu salėje, o vėliau drauge su mokytojais dalyvavo jiems skirtose veiklose.

Džiaugiamės ir dėkojame „Boskadienio“ svečiams. Pradinių klasių mokinius aplankė kun. Liutaras Vilėniškis, kuris pradinukams pasakojo apie šventojo gyvenimą, dalijosi apie savo kunigiškąjį pašaukimą ir darbus. Septintokai kartu su arkivyskupijos Šeimos centro savanoriais dalyvavo programoje „Pažink save“. Devintokams vyko lytiškumo ugdymo programa „Esi vertas daugiau“, kurią vedė arkivyskupijos Jaunimo centro savanoriai.

Gimnazijoje svečiavęsis kun. Algirdas Akelaitis, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, kalbėjosi su II gimnazijos klasės mokiniais apie Šventojo Rašto skaitymą, liudijo apie savo kelią į kunigystę. III–IV klasių gimnazistai apsilankė Kauno kunigų seminarijoje, su jos rektoriumi kun. dr. Ramūnu Norkumi diskutavo pašaukimo gyvenimui klausimais.

Džiaugiamės, kad šv. Jonas Boskas, kaip gimnazijos mokytojas ir tėvas, globoja kiekvieną jauną širdį, ieškančią savo gyvenimo kelio.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune