Šv. Jono Bosko diena Kauno „Vyturio“ gimnazijoje (2019 01 31)
Paskelbta: 2019-02-06 18:26:08

Nuotraukos – Kauno „Vyturio“ gimnazijos

Sausio 31 d. Kauno „Vyturio“ gimnazija tradiciškai minėjo savo globėjo Šv. Jono Bosko dieną. „Boskadienis“ organizuojamas siekiant įprasminti šventojo globėjo salezietiškąjį dvasingumą per krikščioniškąjį, sportinį, muzikinį ugdymą, profesinį mokinių veiklinimą.

Kasmet ši netradicinio ugdymo diena moksleivius stebina ir įtraukia į įvarius renginius ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų.

Šiais metais Šv. Jono Bosko diena buvo pradėta švęsti rytmetine malda su gimnazijos kapelionu kun. Renaldu Šumbrauskiu ir gimnazijos mokytojais. Tikybos kabinete buvo pakabintas ir pašventintas šventojo paveikslas. Bendroje maldoje mokytojai prašė šv. Jono Bosko užtarimo ir globos gimnazijos bendruomenei.

Šurmuliuojantys mokiniai „Boskadienio“ šventę pradėjo malda ir giesme – šlovinimo rytmečiu salėje, o vėliau drauge su mokytojais dalyvavo jiems skirtose veiklose.

Džiaugiamės ir dėkojame „Boskadienio“ svečiams. Pradinių klasių mokinius aplankė kun. Liutaras Vilėniškis, kuris pradinukams pasakojo apie šventojo gyvenimą, dalijosi apie savo kunigiškąjį pašaukimą ir darbus. Septintokai kartu su arkivyskupijos Šeimos centro savanoriais dalyvavo programoje „Pažink save“. Devintokams vyko lytiškumo ugdymo programa „Esi vertas daugiau“, kurią vedė arkivyskupijos Jaunimo centro savanoriai.

Gimnazijoje svečiavęsis kun. Algirdas Akelaitis, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, kalbėjosi su II gimnazijos klasės mokiniais apie Šventojo Rašto skaitymą, liudijo apie savo kelią į kunigystę. III–IV klasių gimnazistai apsilankė Kauno kunigų seminarijoje, su jos rektoriumi kun. dr. Ramūnu Norkumi diskutavo pašaukimo gyvenimui klausimais.

Džiaugiamės, kad šv. Jonas Boskas, kaip gimnazijos mokytojas ir tėvas, globoja kiekvieną jauną širdį, ieškančią savo gyvenimo kelio.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos informacija

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune