Marijos dieną – dovana Šiluvos bazilikai ir naujų draugijos narių priesaika (2019 02 13)
Paskelbta: 2019-02-14 08:17:41

Nuotraukos – ŠILUVOS ŠVENTOVĖS

Vasario 13-ąją, artėjant į Lietuvos valstybės atkūrimo šventes, Šiluvos piligriminėje šventovėje su malda už Lietuvą, jos žmones buvo švenčiama Marijos diena. Šią dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikai iškilmingų pamaldų pabaigoje buvo perduota ypatinga dovana – parapijos klebonui kun. Erastui Murauskui Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas įteikė vienos seniausių ir pirmųjų Romoje Didžiosios Švč. Mergelės Marijos bazilikos jubiliejinių durų plytą su įrašais ir dokumentais (Gailestingumo jubiliejaus proga šios durys, buvusios užmūrytos nuo 2000-ųjų krikščionybės jubiliejaus metų, atvertos didžiosiose Romos bazilikose, taip pat ir vyskupijų šventovėse. Per šį jubiliejų Gailestingumo durys buvo atidarytos ir Šiluvos bazilikoje).

Vidudienį iškilmingai Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, būrys kunigų, tarp jų ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, kuris meldėsi už radijo klausytojus, rėmėjus. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Homiliją pasakęs arkivyskupas Lionginas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus dažnai vartojamą žodį „primeria“ (isp.), kalbant apie Dievo pirmenybę. Dievas veikia pirmas. Jis pirmas užkalbina Adomą, pašaukia Mozę, išveda savo išrinktąją tautą, šaukia pranašus, per angelą perduoda Apreiškimo žinią Marijai. Dievas pirmas gelbėja!

„Marijos atsiliepimas buvo gražiausias žmogaus atsakas Dievui“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog tai nebuvo tik pasyvus „taip“. Marija atsiliepė visa širdimi, kaip žmogus, kuris nebijo rizikuoti, nes remiasi Dievo pažadu.

Artėjant Vasario 16-ajai, ganytojas sakė, jog esame dėkingi tiems žmonėms, kurie gynė šalies laisvę ir nepriklausomybę, kurie atsiliepė į Tėvynės reikalus, aktyviai ir sąmoningai veikdami. Ir šiandien mums labai reikia sąmoningumo, kad gyvenimas Lietuvoje būtų kuriamas ant sveikų Evangelijos pamatų.

Visuotinėje maldoje buvo meldžiamasi už Šventąjį Tėvą Pranciškų ir jo vasariui pasiūlyta intencija – už prievartos aukas. Dievo globos prašyta Tėvynei – kad jos žmonės atsakingai puoselėtų laisvės dovaną, melstasi už tuos, kurie laisvę gynė ir už ją kovojo. Artėjančios Šv. Valentino dienos proga malda užtarti ir jauni žmonės, sužadėtiniai, kad jie priimtų Santuokos sakramentą ir Bažnyčios palaiminimą savo ateičiai.

Užbaigiant pamaldas buvo priimta daugiau kaip dvidešimties naujų Šiluvos draugijos narių priesaika – tapdami draugijos nariais šie žmonės įsipareigojo puoselėti pamaldumą Dievo Motinai, garsinti Šiluvos vardą, būti krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai kitiems savo aplinkoje, parapijų bendruomenėse.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune