Konferencijoje Kaune – moksleivišku žvilgsniu į XX a. tikėjimo kankinius (2019 02 28)
Paskelbta: 2019-02-28 20:36:24

Vasario 28 dieną arkivyskupijos salėje vyko moksleivių kūrybinių darbų konferencija „Lietuvos šimtmečio kankiniai“. Joje  9–12 klasių moksleiviai iš Kauno „Saulės“, „Vyturio“, „Rasos“, Santaros“, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijų, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, Kulautuvos pagrindinės mokyklos perskaitė 14 pranešimų apie mūsų tikėjimo kankinius, o jų darbai buvo iliustruoti vaizdo pasakojimai, laiškai, interviu, dailės darbai ir netgi savos kūrybos eilėraštis.

Moksleivius ir mokytojus pasveikinęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius savo žodį pritaikė jauniems žmonėms, sakydamas, jog pirmaisiais krikščionybės amžiais atsiradęs žodis „kankinys“ nereiškia, jog kažkas kažką kankina. Kankinystė pirmiausia reiškia liudijimą – pirmieji krikščionys ne vienas savo tikėjimą paliudijo iki mirties. „O ką reiškia liudyti šiandien?“ – klausė vysk. Algirdas, pasidalydamas mintimi su moksleiviais, jog kiekvienam, jei tik norės laikytis savo įsitikinimų, teks patirti kažkiek kančios savo aplinkose. To nepabūgo mūsų kankiniai, tokie kaip pal. Teofilius Matulionis, Dievo tarnas Vincentas Borisevičius.

„Šiuos žmones prisimename, kad išmoktume gyventi dabartyje. Žvilgsnis į praeitį turi tapti veiksmu į ateitį“, – sakė vysk. A. Jurevičius, linkėdamas jaunimui nebijoti liudyti tikėjimo.

Savo darbais vėliau jaunuoliai atskleidė, kaip jiems šiandien prabyla XX a. šventumo istorijos. Jie žvelgė į mūsų arkivyskupijos Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės gyvenimą, kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybę, Lietuvos partizanus, ieškojo sąsajų su savo dabartimi. Ne vienas kalbėjo, jog šie, jų žodžiais tariant, įspūdingi žmonės turi ką pasakyti šiandien, rodo kelią ir moko, kaip atsilaikyti prieš blogį, likti stipriems ir doriems gyvenant vertybių sumaištyje.

Parengtuose interviu su Adele Dirsyte, Elena Spirgevičiūte, laiškuose Adelei Dirsytei atsiskleidė jaunimo noras pažinti jų vidinį pasaulį, mąstyta apie savo elgesį: ar savo aplinkoje, kai neretai supa patyčių kultūra, išdrįstų kitus pavadinti broliais ir seserimis, ar išlaikytų džiaugsmą gyvenimu, kai bus labai sunku? Atrodo, jog kandidatės į palaimintąsias tikrai patraukia jaunas širdis – pristatytas puikus Elenai skirtas eilėraštis ir netgi dailės triptikas.

Kai kurie jaunuoliai konferencijos temą pristatė žvelgdami į savo aplinką – buvo pasakojama apie pogrindinį mokinių judėjimą „Petys į petį“ Jonavos gimnazijoje, rėmusį partizanus ir patyrusį tremtinių dalią. Domėtasi, kas išugdė Eleną Spirgevičiūtę žvelgiant į Šv. Kazimiero kongregacijai priklaususios „Saulės“ gimnazijos istoriją. Pasakojama apie partizanus, tikėjusius, jog „gyvenimas gali būti geresnis“, prisimenant jų mokytojus, tarp jų ir Adolfą Ramanauską-Vanagą, paskutinėje pamokoje pakvietusį mokinius eiti kartu su juo arba... namo. Įspūdingo kankinių portreto „Laisvės švyturys“ autorius (jis drąsiai liudijo: „esu praktikuojantis katalikas“) sakė rėmęsis tikybos, istorijos, dailės pamokų žiniomis.

„Kankiniai išgyveno kryžkelių patirtis remdamiesi Evangelija“, – kalbėjo pranešimą perskaitęs ir kun. Nerijus Pipiras. Jis pristatė beveik moksleivių bendraamžius, du vienmečius – Eleną Spirgevičiūtę ir jos užpuoliką Alfonsą Čeponį. Kokie buvo jų, susidūrusių tą klaikią nužudymo naktį, pasirinkimai gyvenimo kryžkelėje? Elena pasirinko kitą gyvenimo dalį ir mirė, galima spėti, laimindama žudikus. Kun. Nerijus atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus mintį, jog šventumo kelias visada eina „prieš srovę“, ir palinkėjo būti tikėjimo didvyriais.

Konferencijos pabaigoje, išklausęs visų pranešimų, trumpai apie įkalinimą, tremtį pasidalijo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Jis nuoširdžiai padėkojo moksleiviams ir palinkėjo išlaikyti jaunatvišką idealizmą – šiandien kaip niekad reikia jaunų žmonių, turinčių aukštus idealus.

Konferenciją organizavo arkivyskupijos Katechetikos centras, o jo vadovas Artūras Lukaševičius teikdamas padėkas moksleiviams ir mokytojams, pabrėžė, jog toks jaunimo kūrybiškumas ir dėmesys tikėjimui tikrai įkvepia.

Moksleivių pranešimų temos ir autoriai

Interviu su Adele Dirsyte, Dorotėja Rožinskaitė, 2c, Liepa Žvaliauskaitė, 2a, VDU „Rasos” gimnazija
Mokausi iš kančios... (Laiškai Adelei), Miglė Teresaitė, 3a, Kauno „Vyturio“ gimnazija
Pogrindinis judėjimas „Petys į petį“, Jokūbas Petrikonis, 1a, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
Doros ir moralės svarba šiandieniniam jaunimui, Adrija Barvainaitė, 1a, Martynas Jankauskas, 1a, Kauno „Saulės” gimnazija
Kuo mus žavi Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė, Brigita Potockytė, 1a, Ester Chaja Sagan, 1a, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Elenos pavyzdys šiandienos jaunimui, Laura Rėkutė, 2h, Kauno „Saulės” gimnazija
Interviu su Elena Spirgevičiūte, Saulė Norkutė, 2h, Goda Kupraitytė, 2c, VDU „Rasos” gimnazija
Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė, Martyna Marcinkevičiūtė, 4h, Liucija Ramaslauskaitė, 4h, Kauno „Saulės” gimnazija
Lašelis tyras (eilėraštis), Ieva Dambrauskaitė, 2e, Kauno „Saulės” gimnazija
Paslaptingas vieno žmogaus (pa)likimas (tapybos triptikas), Arielė Ugnė Tarasevičiūtė, 3g, Kauno „Saulės“ gimnazija
Kaip šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazija padėjo suformuoti Elenos Spirgevičiūtės asmenybę? Austėja Semčiukevičiūtė, 3g, Kauno „Saulės“ gimnazija
Lietuvos partizanai, paaukoję savo gyvybę tikėjimo labui, priešindamiesi okupacijai, Deimantė Riepšaitė, 10 kl., Kulautuvos pagrindinė mokykla
Laisvės švyturiai (tapyba), Vidas Kraujutis, 3ė, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
Kardinolas Vincentas Sladkevičius, Aivaras Stanys, 2a, Kauno „Santaros” gimnazija

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune