Šeimos centre prasidėjo seminarų ciklas sužadėtinių grupių vadovams (2019 03 04)
Paskelbta: 2019-03-08 12:00:22

Kovo 4 d. Šeimos centre prasidėjo seminarų ciklas, skirtas sužadėtinių grupių vadovams. Pirmąjį seminarą „Sakramentų esmė krikščionio gyvenime. Kodėl visi sakramentai susiję?" vedė teol. lic. Dovydas Kučinskas.

Seminaro pradžioje jis pakvietė pasigilinti į žodžio „sakramentas“ reikšmę: kaip šį žodį apibrėžia Vikipedija, Lietuvių kalbos žodynas, Katalikų Bažnyčios katekizmas ir kas apie sakramentus kalbama Naujajame Testamente.

Ką šiandien visuomenėje reiškia sakramentai? Kaip suvokti ženklų ir simbolių prasmę? Kaip apie sakramentus kalbėti Santuokai besirengiantiems sužadėtiniams? Šios temos buvo nagrinėjamos seminare.

„Sekuliari visuomenė išstumia Bažnyčią iš savo tarpo. Gyvename ženklų ir simbolių krizėje – visur remiamasi tik mokslu. Sakramentai – tai Dievo meilės  žmogui ženklai, primenantys, kad tikėjimas yra kūniškas. Jie yra Bažnyčios stuburas. Sakramentų tikslas – iš naujo suvienyti Kristuje“, – kalbėjo lektorius.

Daug dėmesio D. Kučinskas skyrė tam, kaip sakramentų esmę perteikti sužadėtiniams. Svarbu vartoti paprastus žodžius, palyginimus.Švč. Mergelė Marija taip pat visko nesuprato iškart – jai reikėjo nemažai laiko. Dalyviai kėlė aktualių klausimų ir dalijosi savo įžvalgomis.

Kitas seminaras „Du meilės sakramentai. Kodėl Santuoka ir Eucharistija neatskiriamos?“ vyks kovo 18 d. Seminarų ciklą remia Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija
 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune