Šlovinimo vakaras už miestą: jei tiki, kad Dievas gali... (2019 03 28)
Paskelbta: 2019-03-29 08:22:48

Kovo 28 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje tęsėsi Šlovinimo vakarų ciklas „Jei tiki, kad Dievas gali...“, o jame šiuo gavėnios metu melstasi už save ir miestą, kad Viešpats rengtų Prisikėlimui, artintų prie savęs jo gyventojus, pripildytų žmonių širdis naujos gyvybės, leistų įkvėpti savo Dvasios.

Šlovinimo maldai vadovavo kunigai redemptoristai – misionieriai mūsų arkivyskupijoje, o Švenčiausiąjį Sakramentą išstatė pagarbinimui seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus.

Gana gausūs vakaro maldos dalyviai, tarp jų ir seminaristai, buvo pirmieji, kurie pamatė vakaro pradžioje parodytą naująjį filmuką, sukurtą balandžio mėnesio kelionei su popiežiumi Pranciškumi. Jame – kvietimas mąstyti, ką atneš pavasaris ir šv. Velykos į Bažnyčios, į mūsų pačių gyvenimą – ką naujo turi 2000 metų senumo krikščionybės žinia? Kaip išlaikysime krikščionišką viltį, sėsime, augsime ir auginsime, tarsi pavasario daigus, atmindami šv. Jono Pauliaus II žodžius melsti Šventosios Dvasios, kuri Bažnyčiai atneša naują pavasarį.

„Popiežius Pranciškus yra sakęs, jog kai kada medžiai gyvena sunkiomis sąlygomis. Jie sugeba iškvėpuoti deguonį. Viešpatie, mes norime būti kaip tie medžiai, iškvepiantys, duodantys tą naują orą. Bet pirmiausia patys turime būti jo pripildyti, pripildyti Šventosios Dvasios“, – vėliau vakare meldėsi ir visų troškimus išsakydamas t. Rastislavas DLUHÝ CSsR. Jis kvietė dėkoti už šventumo troškimą. Dėkoti, kad leidžia ateiti prie altoriaus, prie Jėzaus, esančio tabernakulyje, kad kaip Mozė Jį atpažintume.

Susirinkusieji vakare galėjo kartu šlovinti, dėkoti praleisdami valandėlę ir visai arti Jėzaus atrasdami gyvybę savo kasdienai, melsdami jos kitiems.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune