Atsinaujinimo diena Kaune apie Šventąją Dvasią – jėgą iš aukštybių (2019 04 07)
Paskelbta: 2019-04-08 20:02:41

Nuotraukos – Irutės Jaruševičiūtės

Balandžio 7 d. gausų įvairaus amžiaus, ypač jaunų, žmonių būrį sukvietė Atsinaujinimo diena, vykusi tradicinėje erdvėje – VDU Didžiojoje salėje. Dienos tema „Šventoji Dvasia – jėga iš aukštybių“ ypač gyvai ir uždegančiai kalbėjo ne pirmąkart Lietuvoje viešinti Michelle Moran iš Didžiosios Britanijos, kuri ilgiau kaip dešimtmetį vadovavo Tarptautiniam charizminio atsinaujinimo judėjimui, 8 metus buvo Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos narė, yra evangelizacinės katalikų bendruomenės „Sion“ steigėja.

Tarp konferencijų džiugiomis giesmėmis buvo šlovinamas Viešpats, klausoma „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės narių liudijimų, o diena baigta Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, paraginęs V gavėnios sekmadienį ir Maldos už seksualinės prievartos aukų dieną Lietuvos vyskupų kvietimu melstis už nukentėjusius ir prašyti atsivertimo nusikaltusiems.

Pirmoje konferencijoje „Šventosios Dvasios krikštas – visai Bažnyčiai“ viešnia Michelle Moran atkreipė dėmesį į 50 metų Bažnyčioje gyvuojantį charizminio atsinaujinimo judėjimą, kuris vienija 120 mln. narių visame pasaulyje. Popiežius Pranciškus, sveikindamas jubiliejaus proga, ragino su dar didesne jėga eiti pirmyn. Šis laikas – ypatingas, išskirtinis Dvasios veikimo laikas, o Dievas juk yra tas, kuris visa daro nauja.

„Mums, charizmininkams, tai nuostabus laikas“, – sakė M. Moran ir pasidalijo ypač įdomiu kelių judėjimo narių susitikimu su popiežiumi, kuris pats Argentinoje buvo patyręs Dvasios krikštą, o dabar perdavė prašymą būti pagalba jam – keisti pasaulį pasidalijant su visais Šventosios Dvasios krikšto malone.

„Kas nutinka, kai gauname Šventosios Dvasios krikšto dovaną?“ – atsakydama į šį klausimą viešnia kalbėjo apie perkeičiantį mylinčio Dievo Tėvo meilės patyrimą. Ši dovana veda į naują pradžią žmogaus gyvenime – jame atsiranda daugiau gyvybės, daugiau bendrystės. Tai gyvenimas sakant „taip“ didesniems dalykams. Tai kelionė kasdien mokantis gyventi su Jėzumi. Tai kvietimas iškelti Jį į pirmą vietą visuose dalykuose. Ar Jis yra mūsų gyvenimo, mūsų šeimų, santykių, netgi elgesio su pinigais Viešpats?

Nuo ko pradėti? Viešnia pabrėžė tikėjimą, kad žingsnis po žingsnio galima keisti pasaulį, kaip to prašė popiežius Pranciškus. „Neleiskime, kad jame laimėtų piktasis. Turime su nauja galia laimėti šį mūšį“, – sakė M. Moran.

Antroje konferencijoje „Evangelijos skelbimas ženklais ir stebuklais“ ji priminė evangelizavimo misiją, kurioje reikia nuolat judėti. Tačiau ar nenuvilia vaisiai?

„Mes, Jėzaus sekėjai, galime išgyventi beviltiškumą, bet Dievas gali viską. Todėl mums reikia naujųjų Sekminių. Apaštalai buvo perkeisti ant jų nužengusios Šventosios Dvasios ir galėjo išeiti į Jeruzalės gatves“, – sakė konferencijos vedėja, atkreipdama dėmesį: kaipgi galima nieko nedaryti dėl žmonių, kurie šiandien išgyvena beprasmybę, jų gyvenimui trūksta vilties, tikslo, krypties? „Visa, ką reikia padaryti, – tai rasti su jais ryšį“, – sakė Michelle Moran, užbaigdama konferenciją malda prašant Šventosios Dvasios išliejimo.

Ant liudijimų suolelio tarp šių konferencijų sėdę „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės vadovai Rūta ir Antanas Šalaševičiai, nariai Donatas, Martynas ir kiti liudijo nuostabius Dievo darbus savo gyvenime. Vieni jautė „išankstinę“ meilę Jėzui, Jo dar gerai nepažindami, kiti buvo visiškai priešingi tikėjimui ir manė, jog niekas jų neperkalbės, tačiau greit pasijuto visiškai nuginkluoti Dievo meilės ir, beje, stebuklų savo gyvenime, kuriais lig tol visiškai netikėjo. Buvo liudijama, kad būtent džiaugsmingumas, šlovinimas patraukė tapti bendruomenės nariais, atiduoti Jėzui savo gyvenimą, rūpintis amžinuoju – pasak liudytojų, rūpindamasis tik žemiškuoju gyvenimu, žmogus iš tiesų neturi nei žemiškojo, nei amžinojo gyvenimo.

Sekmadienio Eucharistijoje Atsinaujinimo dienos dalyvius sveikino jai vadovavęs vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kunigai Kęstutis Rugevičius, Liutauras Vilėniškis ir Andrius Končius. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Homiliją pasakęs vysk. A. Jurevičius atkreipė dėmesį į dramatišką Evangelijos pagal Joną pasakojimą apie sugautą nusidėjėlę ir klastingus skundikus. Moteris apsupta kaltintojų. Kiekvienas iš jų turi po akmenį. Tai mirties ratas, kurį sulaužo Jėzus, atleisdamas moteriai ir atverdamas jai ateitį.

„Mes kratomės kaltės ir nuodėmės, o Jėzus jas prisiėmė, kad visa atpirktų ir prikeltų naujam gyvenimui. Jėzaus akivaizdoje mums iš rankų krinta akmenys mesti į kitą“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Dievo šviesoje geriau matome savo nuodėmingumą. Tik Dievo nepažįstantys atrodo sau teisūs, o mes judėkime Jėzaus link. Šventoji Dvasia kaip viesulas nupučia tą nuosavą teisumą, kad galėtume gyventi Dievo teisumu.

Prieš ganytojiškąjį palaiminimą vysk. A. Jurevičius dėkojo dalyviams, rengėjams, šlovintojams, kad iš Atsinaujinimo dienos žmonės gali išsinešti daugiau džiaugsmo, vilties ir tikėjimo ateitimi.

Kitą Atsinaujinimo dieną „Gyvieji akmenys“ ketina surengti spalio 20-ąją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune