Nauji skyrimai (gegužės mėn.)
Paskelbta: 2019-05-09 11:37:20

 Kun. Oskaras Petras VOLSKIS paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Žvelgdama į Mergelę Mariją, pati Bažnyčia tampa motiniškesnė, taip pat ir kiekviena pamaldi motina, žvelgdama į Mariją ir ja pasitikėdama, tampa motiniškesnė.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune