Šlovinimo malda prašant miestui Dvasios ugnies ir dovanų (2019 05 30)
Paskelbta: 2019-05-31 08:39:58

Gegužės 30 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyko Šlovinimo vakaras iš ciklo „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik melstis už Kauną ir Lietuvąׅ“. Jį paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais rengia arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiai, Kauno kunigų seminarija ir kunigai redemptoristai, mūsų arkivyskupijoje tarnaujantys su evangelizacine misija.

Maldos vakaras vyko artėjančio nuostabaus laiko išvakarėse – šiandien pradedame Maldos Šventajai Dvasiai devyndienį. Labiausiai ir prašyta šiame vakare, kad Viešpats savo Dvasios ugnį lietų į mūsų gyvenimą, namus, parapijas, kitas bendruomenes, darbus, miestą ir visą šalį.

„Esame laike, kai Bažnyčia su džiaugsmu, ištikimai ir intensyviau šaukiasi Šventosios Dvasios. Visa Švenčiausioji Trejybė yra kaip ugnis“, – sakė t. Rastislavas Dluhy CSsR. Jis pasidalijo keliomis mokymo mintimis, be kita, ir prisiminė, kaip prieš 8 metus Kauno arkikatedroje dalyvavo Sekminių vigilijoje su daugybe mūsų miesto žmonių, už kuriuos ir dabar meldžiasi. 

Kunigas misionierius kvietė pirmiausia prašyti, jog Dievas savo ugnimi išdegintų sielose tai, kas yra jose nuodėminga. Tarp šlovinimo giesmių vėliau drąsino svajoti ir tikėti, jog Jis tikrai turi planus mūsų gyvenimui. Dievo Dvasia tikrai įliejama. Ji ateina į mūsų sunkumus, Ji duoda tikrąją laisvę. Šv. Tomo Akviniečio skulptūrėlė seminarijos bažnyčioje įkvėpė kunigą visų vardu melstis, kad dar labiau pažintume Dievą, kaip troško šis šventasis ir Bažnyčios Mokytojas.

Tą vakarą melstasi ir už visą Bažnyčią, kad Viešpats per  Dvasią siųstų jai savo dovanų eiti ten, kur žmonės, vesti juos prie gyvybės šaltinių.

Švenčiausiąjį Sakramentą išstatė pagarbinimui seminarijos dvasios tėvas kun. Andrius Končius, dalyvavęs maldoje drauge su seminaristais ir sėdęs į klausyklą  pokalbiu ar išpažintimi patarnauti žmonėms, užėjusiems tą vakarą į bažnyčią. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Tikroji meilė – tai ne emocijos ir ne keli centai, įdėti į elgetos ranką, bet angažavimas kovoti už teisingesnę ir geresnę visuomenę, geresnę Lietuvą; tai gebėjimas atleisti nuoskaudas ir kasdienis tarnavimas vieni kitiems toje vietoje, kur Dievas leidžia mums būti ir veikti.

 Arkivysk. S. Tamkevičiaus herbas+ Sigitas TAMKEVIČIUS

Iš homilijos minint CARITO 30-metį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune