Ministrantų stovykloje vasaros keliais vedė popiežiaus Pranciškaus šūkis „Jokio labirinto – į kelionę!“ (2019 07 05–12)
Paskelbta: 2019-07-13 12:56:44

Jau dvyliktą kartą Kauno arkivyskupijos kurijos organizuojama ministrantų stovykla šiemet pakvietė pasigilinti į vieną iš popiežiaus Pranciškaus paraginimų jaunimui, pasakytų susitinkant su jaunais žmonėmis Vilniuje, Katedros aikštėje, – „Jokio labirinto – į kelionę!“

Liepos pirmąją savaitę Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre susirinko  bažnyčiose patarnaujantys paaugliai ir jaunuoliai. Ši stovykla buvo organizuojama kartu su Kaune įsikūrusiais tėvais redemptoristais. Pirmąją dieną t. Rastislavas Dluhy CSsR dalijosi tema, kuo skiriasi klajoklis, turistas ir piligrimas. Po šv. Mišių, kurios vyko Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, liturgijos pamokėlių, rožinio vėrimų jaunimas išskubėjo, turėdamas tikslą ir užduotis, į lazerių erdvę „KA-ringas“. Kiekviena stovyklos diena pasibaigdavo, o rytas prasidėdavo bendra malda ir dienos aptarimu.

Antrosios dienos temai „Pašauktas, bet neatsiliepęs“ puikiai tiko apaštalo Tomo pavyzdys, apie kurį savo homilijoje, aukodamas šv. Mišias Kulautuvos bažnyčioje, kalbėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Arkivyskupas vėliau lydėjo ministrantus piligrimystėje apmąstant Šviesos kelią iki Raudondvario bažnyčios. Joje vyko Sutaikinimo pamaldos, o joms pasibaigus piligrimystė į Kauną tęsėsi beveik iki vidurnakčio.

Trečiąją dieną aptarėme „Kopimo meno paslaptį“, kas gali padėti mums eiti kartu. Buvo kalbėta, kaip neapsigauti, kad galime eiti po vieną, – kelionėje, einant į tikslą, mums reikia draugų, bendruomenės, Bažnyčios. Šią dieną po „Jaunojo žvalgo“ užduočių Kauno IX forte ministrantai leido laisvalaikį Girstučio baseine, o paskui drauge susirinko į vakaro programą.

Paskutinę stovyklos dieną tema „Siunčiami į misiją“ jaunuoliams buvo pasiūlyta įvertinti, kokia Dievo dovana yra regėjimas. Jie aplankė Sobore įsikūrusį „Aklųjų muziejų“. T. Peteris Hertelis CSsR kalbėjo apie Mozės pavyzdį, kad mūsų misiją ne visada yra lengva, bet ją galime pradėti kiekvienas savo aplinkoje. Stovykla baigėsi šv. Mišiomis, kurias aukojo stovyklautojus aplankęs apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Aptarę stovyklą ir pasidžiaugę, kas padėjo stovyklaujant susitikti su Dievu ir ką norėtųsi keisti po jos, visi išskubėjo į savo aplinkas.

Liepos 9–12 d. vyko mažųjų ministrantų stovykla, kurioje dalyvavo dvidešimt penki patarnautojai iš skirtingų parapijų. Šv. Mišias ir mokymus jiems vedė Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. Kiekviena diena savaip, nors temos buvo tos pačios, bei mažesniųjų amžiui pritaikytos užduotys įtraukė į aktyvią veiklą – rožinių pynimą, liturgijos pamokas, sportinius užsiėmimus, viktorinas. Stovyklautojai lankėsi Karo muziejuje ir dalyvavo jame vykstančioje edukacijoje „Jaunasis karžygys“, maudėsi baseine, keliavo piligriminiame žygyje nuo Kulautuvos iki Raudondvario ir apmąstė Šviesos kelią, dalyvavo Sutaikinimo pamaldose. Vaikams Kauno arkikatedroje ekskursiją vedė  kun. Arturas Kazlauskas, buvo aplankytos kriptos. 

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja ministrantams už atviras jų širdis, seminaristams ir parengiamojo kurso auklėtiniams, savanoriams – už aktyvumą organizuojant stovyklą, kunigams ir vyskupams – kad padėjo susitikti Jėzų per mokymus, šv. Mišias, liudijimus ir paprastą buvimą kartu, visiems prisiminusiems – už maldas, o Lietuvių katalikų religinei šalpai – už skirtą paramą šiai stovyklai.

 Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė

Kauno arkivyskupijos kurijos sieloavdos programų

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune