Dvasininkų piligrimystė į Kališo Šv. Juozapo šventovę Lenkijoje (2019 07 31 – 08 01)
Paskelbta: 2019-08-05 19:39:08

Nuotraukos – Mateuszo Puchalos

Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius kartu su Dekanų tarybos atstovais Kališo vyskupo Edwardo Janiako kvietimu lankėsi Lenkijos nacionalinėje Šv. Juozapo šventovėje Kališe (Kalisz). Vyskupą kelionėje lydėjo Kauno I dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Jonavos dekanas kun. Virginijus Birjotas, Jurbarko dekanas kun. Darius Auglys ir Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus.

Pakeliui į Kališą buvo aplankytas baroko perlas – Jėzuitų vienuolynas Šv. Lipkoje. Liepos 31 d. Bažnyčia mini šv. Ignacą Lojolą, Jėzaus draugijos steigėją. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo vysk. A. Jurevičius, homiliją sakė vienuolyno namų vyresnysis t. Aleksanderis Jacyniakas SJ. Homilistas kalbėjo apie šv. Ignaco „Dvasinių pratybų“ reikšmę, kuri labai subtiliai atskleista meniniame Šv. Lipkos šventovės apipavidalinime. Centriniame altoriuje malonėmis garsus Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas 1640 metais buvo nutapytas Vilniuje. Šventės įspūdį sustiprino įspūdingas vargonų koncertas, o t. A. Jacyniakas supažindino su anksčiau Lietuvos jėzuitų provincijai priklausiusio vienuolyno istorija bei vedė ekskursiją šventovės muziejuje.

Taip pat buvo susipažinta su Torunės (Toruń) senamiesčiu, kuriame gimė ir gyveno garsusis kanauninkas Mikalojus Kopernikas. Piligrimai aplankė ir vieną didžiausių Lenkijos šventovių Lichene (Licheń), meldėsi prie malonėmis garsaus Švč. M. Marijos paveikslo. Atvykę į Kališą apsistojo prie Šv. Juozapo šventovės esančiuose piligrimų namuose. 

Kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį nacionalinėje Šv. Juozapo šventovėje meldžiamasi už šeimas ir pagarbą gyvybei. Pirmąjį rugpjūčio mėnesio ketvirtadienį (rugpjūčio 1 d.) 17 valandą prasidėjo maldos ir pasidalijimo laikas, per kurį buvo apmąstomas šeimos pašaukimas, o šeimos liudijo apie patirtas malones.

Šv. Mišioms vadovavo vysk. A. Jurevičius, koncelebravo Kališo vysk. Edwardas Janiakas, pagalbininkas vysk. Łukaszas Buzunas, vysk. emeritas Stanisława Napierała, vysk. emeritas Teofilius Wilskis ir gausus būrys kunigų.

Homilijoje vysk. A. Jurevičius atskleidė šv. Juozapo reikšmę šeimoms ir Bažnyčiai. Anot pradžios maldos, Viešpats šv. Juozapo ištikimai globai patikėjo žmonijos atpirkimo daigus. Rūpinimasis kūdikėliu Jėzumi homilijoje buvo prilyginamas atpirkimo daigelio auginimui: „Melsdamiesi už šeimas suvokiame, kad šeimose yra daug trapių dalykų: santarvė ir sugyvenamas yra trapūs, meilė yra trapi. Šeimoms tenka kovoti už teisę auklėti savo vaikus, nes įvairios valstybinės įstaigos kėsinasi į šią tėvų teisę. Šiame kontekste žvelgiame į Juozapą, kuriam Dievas patikėjo globoti ir auginti atpirkimo daigus. Daigai taip pat yra trapūs, bet yra auginami kantrybe ir meile. Taip pat ir šeimoje: meilės, kantrybės, atjautos bei pasiaukojimo užuomazgos turi būti auginamos, laistomos malone ir prižiūrimos tikėjimo dvasia.“

Žvelgdamas į malonėmis garsų Kališo šv. Juozapo paveikslą vyskupas kalbėjo: „Gali atrodyti, kad Švč. M. Marija ir šv. Juozapas laiko Jėzų už rankų ir tuo būdu nori apsaugoti nuo būsimų pavojų. Tačiau galime tame įžvelgti ir kitą prasmę: tai Jėzus juos abu veda į priekį, kad palaipsniui jiems atskleistų išganymo planą. Tai vaikelis Jėzus sujungė juos abu, todėl ir šeimos atranda naują santykių lygmenį tuomet, kai Dievas dovanoja šeimai vaikelį. Svarbu, kad šeimos būtų atviros šiai Dievo dovanai, atviros gyvybei.“

Po šv. Mišių liturginė procesija pajudėjo link šv. Juozapo altoriaus, kur šv. Juozapo dangiškai globai buvo patikėtos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys tėvai bei negimę kūdikiai.

 

Pabaigos žodyje Kališo vyskupas padėkojo Kauno arkivyskupijos dvasininkams ir paragino niekad nepamiršti šv. Juozapo globos Dievo Bažnyčiai.

Iškilmių vaizdo įrašą galima rasti čia >> 

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus informacija

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune