Jaunimo centro sezono atidaryme – trys „a“ (2019 09 04)
Paskelbta: 2019-09-05 18:36:29

Rugsėjo 4 d. pavakario dangų puošė jauki žara, o senamiesčio šurmulį papildė mūsų jaunimo susitikimo džiaugsmas. Sezono atidarymą arkivyskupijos Jaunimo centro komanda neatsitiktinai „kėlė kubu“, kviesdama išgyventi tris „a“.

Pirmoji – atlėk pasibūti ir susitikti – po vasaros atostogų surinkusi draugus pokalbio, vaišių, gyvai atliekamos muzikos. Prisiminimų pokalbiams netruko – vasaros metu įvyko piligriminė kelionė baidarėmis; žiūrėtas lauko kinas Jaunimo centro kiemelyje; kartojosi stovykla „Esi vertas daugiau“ bei pirmą kartą suorganizuota Lietuvos jaunimo dienų stovykla. Pašnekesius apie vasarą mainė Gabrielės Pukelytės bei Liepos Žukauskaitės dainos. Su Kauno kunigų seminarijos pagalba draugus vaišinome dešrainiais bei kitais skanėstais.

Antroji – atverk duris ir širdį – kvietimas pasikalbėti su kunigu ar atlikti išpažintį, troškimas kartu švęsti šv. Mišias. Atverti širdžių palėpes ragino ir vyskupas Algirdas Jurevičius, pirmiausia prisiminęs ir pastogėje vykusius Jėzaus susitikimus su mokiniais. Vyskupas ragino žodį „galime“ keisti į žodžius „turime ir privalome“. Pastarieji reikalingi šalia kiekvieno žmogaus tikslo – šventumo. Verta užverti duris sąvokai „galima siekti šventumo“. Siekti šventumo yra pareiga.

Trečioji – atpažink naujai senas erdves – teatrališko ekskurso šaukinys, atvėręs atnaujintas Jaunimo centro erdves. Justinas Visickas, kelioms valandoms tapęs gidu, kvietė pamatyti net slapčiausias, XVI amžių menančias, kertes. Ekskursijoje pristatytos ir naujojo sezono veiklos, laukiančios dalyvių bei savanorių.

Trys „a“ išgyventos su kaupu ir virsta žodžiu „ačiū“.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune