Kardinolo apsilankymas priskirtoje parapijoje Romoje (2019 10 07)
Paskelbta: 2019-10-10 10:00:30

Paskirdamas kardinolu Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių SJ popiežius Pranciškus priskyrė jam ir Šv. Angelės Meriči parapiją Romoje (Via Sant Angela Merici 57, 00162 Roma). Spalio 7 d. prieš sugrįždamas į Lietuvą kardinolas Sigitas Tamkevičius aplankė šią parapiją. Jos bažnyčia yra aštuonkampė ir primena senąsias krikštyklas.

Remiantis sena tradicija, konsistorijos metu naujiems kardinolams suteikiamas vienas iš trijų laipsnių (ordines): kardinolas-vyskupas, kardinolas-kunigas arba kardinolas-diakonas. Įprasta, kad kardinolams-vyskupams priskiriamos Romos metropolijos vyskupijos, tačiau esama ir išimčių. Kardinolams-kunigams priskiriama parapija Romoje, o kardinolams-diakonams skiriama diakonija. Vyskupijų, parapijų ar diakonijų priskyrimas Romoje yra pripažinimas, kad kardinolai priklauso Romos miesto klerui. Remiantis dabartine praktika, Romos miesto parapijos priskyrimas kardinolui-kunigui nesuteikia jam jokių administracinių pareigų toje parapijoje, tačiau kardinolas tampa parapijos globėju (lot. patronus, angl. protector) ir iškiliausiu nariu.

Romos Šv. Angelės Meriči parapija buvo įkurta 1963 metais, o popiežius Pranciškus apaštaliniu laišku Purpuratis Patribus 2014 m. vasario 22 dieną jai suteikė kardinolų-kunigų titulinės parapijos rangą. Pirmasis šiai titulinei parapijai buvo priskirtas ispanas kardinolas-kunigas Fernando Sebastián Aguilar (1929–2019). Po jo mirties antruoju kardinolu-kunigu parapijos istorijoje tapo kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius, lydimas vysk. Algirdo Jurevičiaus ir kun. Ramūno Norkaus, spalio 7-ąją aplankė Šv. Angelės Meriči parapiją Romoje ir susitiko su klebonu kun. Danilo Spagnoletti, vikaru kun. Edie Bethlem bei toje parapijoje reziduojančiu emeritu, buvusiu Romos šiaurinės dalies augziliaru, vyskupu Enzo Dieci. Susitikime dalyvavo ir kelios parapijos pastoracinės tarybos narės, kurios paruošė kardinolo sutikimui saldų stalą ir ypač domėjosi tikinčiųjų persekiojimu sovietmetyje bei asmenine kardinolo tikėjimo patirtimi kalint dėl tikėjimo.

Klebonas supažindino kardinolą Sigitą su parapijos veikla, parodė bažnyčią, parapijos sielovadines bei ūkines patalpas. Nors parapija turi tik apie penkis tūkstančius parapijiečių, tačiau sielovadinė veikla joje labai išvystyta. Bažnyčios raštinėje kardinolas Sigitas pateikė parapijos klebonui paskyrimo bulės kopiją ir kitus dokumentus, reikalingus titulinei parapijai perimti. Šis kanoninis veiksmas – kardinolo įvesdinimas į Šv. Angelės Meriči bažnyčią vyks 2020 m. sausio 26 d., sekmadienį, 11 val. 

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus informacija

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune