Misijų sekmadienį arkikatedroje palaiminti Šeimos akademijos absolventai (2019 10 20)
Paskelbta: 2019-10-25 12:01:18

Nuotraukos – organizatorių

Ypatingas palaiminimas ir siuntimas Misijų sekmadienį spalio 20-ąją Kauno arkikatedroje buvo skirtas šeimoms. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius šia proga atkreipė dėmesį, jog nuo pat ypatingojo spalio pradžios girdime žodžius „Pakrikštyti ir siunčiami“, meldžiamės už misijas ir misionierius. Misijos yra ne tik kažkur toli. Jos paliečia ir mus kaip Bažnyčios misijinio veikimo dalis.

„Šiandien mums norą skelbti Evangeliją įžiebia ir krikščioniškos šeimos. Sveikinu tėvo J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademijos šeimas, kurios po dvejų metų dvasinio augimo ir vykusių mokymų baigė šią akademiją ir nori būti misionierėmis: nešti Evangelijos žinią iš širdies į širdį, iš šeimos į šeimą“, – sakė ganytojas, sveikindamas akademijos šiemetinius absolventus – 8 šeimas, taip pat ankstesnių trijų laidų šeimas bei tas, kurios šiemet pradėjo jau penktąjį akademijos kursą, trunkantį dvejus metus.

Homiliją pasakęs vyskupas Algirdas, be kita, pabrėžė tikėjimo svarbą. „Ar atėjęs žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ – šis rūpestis nuskamba paskutiniame girdėtos Evangelijos ištraukos sakinyje. Krikščioniško mokymo išmanymas dar nereiškia, kad turime tikėjimą, nes žinios ugdo puikybę, bet ne tikėjimą. Šį pavojų įžvelgia ir popiežius Pranciškus, kuris kviečia Bažnyčią dalytis ne žiniomis, bet tikėjimu, dalytis vilties Evangelija.

„Maža kibirkštis sukelia didelį gaisrą. Dažnai pakanka, kad Evangeliją paliudytų vienas žmogus, ir daugybė žmonių priartėja prie Viešpaties. Šiandien, Misijų sekmadienį, mes prisimename ne tik tuos tolimų kraštų misionierius, bet ir žadiname širdyje norą būti misionieriais savo aplinkoje“, – sakė ganytojams šeimoms, kurios yra Bažnyčios misijų dalis ir Gerosios naujienos nešėjos ne tik savo namuose.
.
„Mes dažnai girdime žodžius apie mūsų tikėjimą į Dievą. O ar pagalvojote apie tai, kad kur kas didesnis yra Dievo tikėjimas mumis. Dievas mumis patikėjo dovanodamas gyvybę, Jis mumis patikėjo priimdamas į savo vaikų šeimą – Bažnyčią. Svarbiausia, jog Dievas mumis patikėjo, kad mes Jo niekada neišduosime ir neapleisime. Šis didžiulis Dievo tikėjimas tepažadina ir mūsų atsiliepimą tikėjimu ir veikimu. Mes esame misija! Tad darykime viską, kad atėjęs Jėzus Kristus rastų žemėje tikėjimą“, – šiuo ganytojo paraginimu užbaigta Misijų sekmadienio homilija.

Per šimtą šeimų po šv. Mišių dalyvavo šventėje, kuri vėliau tęsėsi arkivyskupijos salėje. Akademiją baigiančias poras sveikino vyskupas Algirdas Jurevičius, Kauno Šv. Jurgio konvento (pranciškonų) gvardijonas kun. Saulius Paulius Bytautas OFM, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro atstovė Giedrė Aukščiūnienė, J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademijos įkūrėjų pora Eva ir Erichas Bergeriai bei ketvirtosios laidos studijas organizavusios ir mokymus vedusios poros Indrė ir Ramūnas Aušrotai, Vaida ir Marius Paulauskai, Asta ir Laimis Brilingai.

Akademiją baigusios poros nuotaikingai pristatė studijų programą bei skaitė savo pranešimų santraukas. Kiekviena pora iš savo ir artimųjų, bičiulių patirčių lobyno iškėlė šeimai vertingų išgyvenimų. Pranešėjų porų temos buvo gyvos, kūrybingos, skirtingos ir stiprios, kaip ir pačios poros, pvz., „Vienas teisus, kitas dar teisesnis", „Užsukite pas mus nepranešę. Apie šeimos atvirumą ir atvirumą šeimoje“, „Pasikalbėkime iš tikrųjų“ ir kt.

Buvo įteikti diplomai, vaišintasi agapėje. Sekmadienio poilsį dovanojo koncertas. J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademijos studijų organizatoriai dėkojo Švč. Mergelei Marijai už patiriamą globą ir rūpestį dėl šeimų per visą dvejų metų nuotykio laikotarpį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune