Nazareto šeimų judėjimo rekolekcijos Šiluvoje (2019 11 08–10)
Paskelbta: 2019-11-18 13:27:15

Nuotrauka – Eugenijaus Mačiuko

Lapkričio 8–10 d. Šiluvoje, Jono Pauliaus II piligrimų centre, vyko Nazareto šeimų judėjimo rekolekcijos. Jose dalyvavo šeimos iš visos Lietuvos, o dvasiškai sustiprėti joms padėjo 4 kunigai iš Lietuvos ir Lenkijos. Konferencijas, kurių pagrindinė tema buvo „Laukti Eucharistijos“, suaugusiesiems skaitė kun. Cezary Sieminskis iš Lenkijos. Eucharistijos laukimą jis prilygino adventui. Ragino auginti alkį Jėzui, Jo atėjimui. Atskleidė ryšį tarp Dievo meilės žmogui ir Eucharistinio Jėzaus, kuris laukia mūsų. Jėzus nuolat gimsta ant altoriaus ir nori ateiti į mūsų širdį. Kaip šv. Jonas Paulius II sakė: „Šventoje Komunijoje jūs nepriimate jo tiek, kiek Jis jus priima, Jis priima jus tokį, koks esate. Mūsų uždavinys patikėti tuo“.

Adoracija, Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentų šventimas, galimybė asmeniškai pakalbėti su kunigais buvo suderinti su pasidalinimais grupelėse bei atsakomybėmis kasdieniuose darbuose.

Vaikams ir jaunimui vyko atskiri užsiėmimai. Jaunimo grupė susitiko su Šiluvos klebonu kun. Erastu Murausku. Vaikai gamino žibintus ir uždegę juos atnešė į adoraciją bei šv. Mišias.

Nazareto šeimų judėjimas įkurtas 1985 metais Lenkijoje. Lietuvoje judėjimas veiklą pradėjo 1992 m., o 2005 m. patvirtintas vyskupijose. Judėjimo nariams pavyzdys yra Kristus, gyvenęs Šventojoje Šeimoje. Nazareto šeimos trokšta gyventi vidinio klusnumo Dievo Motinai dvasia. Šeimos tiki, kad ji nuves jas tiesiausiu keliu į krikščioniškojo pašaukimo įgyvendinimą ir padės atrasti Dievo valią. Tarptautinio Nazareto šeimų judėjimo, kaip krikščioniško dvasingumo krypties, esmė – stiprinti asmeninį vidinį gyvenimą ir santykį su Dievu, naudojantis dvasingumo įrankiais: dvasiniu vadovavimu, pageidautinu kasdieniu dalyvavimu šv. Mišiose ir dažnu Atgailos sakramento praktikavimu. Struktūriškai judėjimas yra pasidalinęs į grupeles, kurios renkasi kartą per savaitę, kartą per mėnesį, o kas du ar trys mėnesiai Šiluvoje rengiamos savaitgalinės, vasarą – vienos savaitės rekolekcijos. Šio judėjimo grupių galite rasti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Slavomiro Bielos knygos „Vien Dievo gana“ pratarmėje rašo: ‚Džiaugiuosi, kad Nazareto šeimų judėjimas plinta Lietuvoje. Vis daugiau šeimų atranda pagalbą ir tvirtybę drauge melsdamosi, ieškodamos katalikiškos šeimos tapatumo.“

Svetlana Adler-Mikulėnienė

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune