Lietuvos Dievo Motinos komandų šventė Ukmergėje (2019 12 08)
Paskelbta: 2019-12-11 08:37:26

Gruodžio 8 d. Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje rinkosi Lietuvos Dievo Motinos komandos nariai švęsti Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo šventės. Puikiai nusiteikusios, su klegančiais vaikučiais šeimos dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas ir kun. Romas Budrevičius iš Alytaus Angelų Sargų parapijos.

Nuoširdžios maldos ir gražios giesmės, kurias iš visos širdies giedojo susirinkusieji, vedami puikios šlovintojų grupės iš Ruklos miestelio (Jonavos r.), atrodė, kilo tiesiai Švč. Mergelės Marijos link.

Malonų susitikimą pratęsėme šventinėje agapėje, kur nuoširdžiai bendravome, pasidalinome patirtimi, klausėme šeimų narių liudijimų, o ypač didelį įspūdį padarė sesers Rozanos Graulich iš Krikštėnų Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų kongregacijos vienuolyno prisiminimai apie tėvą Henrį Caffarelį. Jai teko laimė tėvą Caffarelį pamatyti ir klausytis jo vedamų rekolekcijų apie 1970-uosius metus Paryžiuje. Tuo laiku tėvas Caffarelis jau buvo garbingo amžiaus, tačiau, pasak ses. Rozanos, jo akys degte degė, kai jis pasakojo apie Dievo Motinos komandų judėjimą, jų reikšmę santuokiniame krikščionių gyvenime. Pirmosios Dievo Motinos Komandos įkurtos prieš 50 metų Prancūzijoje, kad padėtų poroms brandinti santuokinį dvasingumą.

Pabendravę, kartu su šlovintojais pagiedoję, pasistiprinę suneštinėmis vaišėmis, išsiskirstėme į savo namus, išsinešdami šviesą ir gerumą, kurie lydės mus visus per visus mūsų gyvenimo metus.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune