„Gailestingumo versmės“ maldos popietėje – mokymas apie mūsų žodžius ir tikrąjį Žodį (2019 12 14)
Paskelbta: 2019-12-16 12:10:21

Gruodžio 14 d. arkivyskupijos konferencijų salėje vyko sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ organizuota maldos popietė „Dievo žodis yra ,maloningas, ištikimas, įvykdantis tai, ką skelbia“. Joje mūsų bičiulis, keliaujantis evangelizuotojas Josephas Bastinas (Belgija) kalbėjo apie Žodžio, kuris yra Jėzus Kristus, galią. Ją turi kiekvienas krikščionis Kristų skelbiantis. „Tas, kuris gyvena mumyse, stipresnis už tą, kuris pasaulyje“, – sakė Josephas.

Mokymą vedęs misionierius taip pat atkreipė dėmesį, kad svarbu ir tai, kas išeina iš mūsų lūpų, nes „mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje, ir kas su juo sutaria, valgys jo vaisius“ (Pat 18, 21). Kai ištariame žodį, jis tampa veiksmingas. Turime būti atsargūs su sakomais žodžiais. Demonai tik ir laukia, kad negatyvios mūsų mintys virstų ištartais negatyviais žodžiais ir sužeistų mus ir kitus.

Mūsų tikėjimas kyla iš klausymo, „klausymas – kai skelbiamas Kristaus žodis“ (Rom 10, 17). Dievo žodis turi galią įgyvendinti tai, ką sako, todėl turime išmokti leisti Jam veikti, kad Jis taptų tikrove.

Dievas ištarė tik vieną vienintelį žodį, ir tas Žodis – Jėzus Kristus. Kaip ir Jo mokiniai apaštalai, esame pašaukti skelbti Jėzų, kad Jame esanti malonė ir galia paliestų žmonių širdis ir įvykdytų tai, kam Jis yra siųstas.

„Gailestingumo versmės“ bendruomenės informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune